Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm điện lạnh của công ty huetronics tại thành phố Huế

Qua quá trình nghiên cứu ý định mua các sản phẩm điện lạnh của người dân tại Thành phố Huế thì tác giả có một số kết luận sau: Thứ nhất, trên cơ sở mô hình lý thuyết đã được xây dựng, nghiên cứu đã thiết kế và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm điện lạnh của người dân tại Thành phố Huế. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) trích thành 6 nhóm yếu tố với 22 biến quan sát . Các giá trị Eigenvalues đều lớn hơn 1 và độ biến thiên được giải thích tích lũy là 69,991% biến thiên của các biến quan sát. Các biến đều có kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho thấy 7 nhóm yếu tố có ý nghĩa thống kê do có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,751 trở lên. Theo lý thuyết về độ tin cậy, những hệ số Cronbach’s Alpha đủ lớn thì thang đo có thể chấp nhận để kiểm định mô hình lý thuyết của đề tài. Nghiên cứu này cũng đã xây dựng thành công mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm điện lạnh của người dân tại Thành phố Huế, đó là: Y = 1,541 + 0,306*Tác động của người thân + 0,245*Nhu cầu Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy mô hình đạt được độ tương thích với dữ liệu. Có 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm điện lạnh của người dân tại Thành phố Huế như sau: Tác động của người thân và Nhu cầu. Thứ hai, những người có ý định mua các sản phẩm điện lạnh thường có những đặc điểm sau đây: những khách hàng có mức thu nhập trung bình trở lên; có nghề nghiệp là công chức hay làm kinh doanh, đặc biệt những khách hàng ở nhà làm nội trợ. 2. Kiến nghị 2.1 Đối với cơ quan nhà nước. - Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. - Có các chính sách hỗ trợ về vốn và lãi vay cho doanh nghiệp. - Tạo điều kiện cho thương hiệu của doanh ghiệp được giới thiệu và quảng bá rộng rãi. - Nhà nước cần sớm sửa đổi hệ thống pháp luật, quy định về tài chính, thuế,. một

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY