Khóa luận Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua sân phẩm thời trang công sở nam cao cấp merriman của tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ đối với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng

Để tồn tại phát triển lớn mạnh trong thị trƣờng thị trƣờng ngành may mặc nƣớc nhà thì sự quan tâm của nhà nƣớc đối với các doanh nghiệp may mặc là điều rất cần thiết. Các chính sách của nhà nƣớc trong ngành này có ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp may mặc. Để giúp các doanh nghiệp này ngày càng phát triển. Kính mong các cơ quan nhà nƣớc chú trọng đến những vấn đề sau: - Có phƣơng pháp kiểm tra chặt chẽ, chặn đứng vấn đề nhập lậu sản phẩm may mặc kém chất lƣợng vào thị trƣờng Việt Nam. - Có những chƣơng trình liên kết đào tạo quốc tế cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao tay nghề và kỹ thuật. - Tổ chức các chƣơng trình vinh danh, trao thƣởng những thƣơng hiệu lớn có đóng góp nhiều cho nƣớc nhà. Nâng cao sự tự hào, tin tƣởng về những thƣơng hiệu Việt đạt chất lƣợng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY