Khóa luận Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong gis

Trong quá trình phân tích mạng neural dựa trên 2 lựa chọn tổ hợp khác nhau, cho thấy sai số thấp nhất của các lớp ẩn đều không phụ thuộc vào cách chọn số lớp ẩn, đồng thời các kết quả sai số trung bình của từng cách chọn của mỗi tổ hợp đều cho ra kết quả nhƣ mong muốn với sai số có thể chấp nhận đƣợc. Tuy nhiên nhƣ đã nêu ở trên, do thời gian hạn chế và điều kiện không cho phép dẫn đến chƣa thể thử hết các tổ hợp. Do đó mặc dù sai số của 2 tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên này có thể tạm chấp nhận trong đề tài nhƣng chƣa hẳn đã tốt hơn so với các tổ hợp chƣa thử khác. Dựa trên phân tích, đánh giá và nhận xét sai số của 2 tổ hợp nói trên, đề tài sẽ dựa vào 2 yếu tố là sai số trung bình thấp nhất, mức độ biến động của từng tổ hợp để chọn loại tổ hợp tốt nhất. Nên sau khi xem xét, đánh giá thì đề tài sẽ chọn tổ hợp thứ 2 là loại tổ hợp tốt nhất của đề tài. Vì sai số trung bình thấp nhất của tổ hợp này thấp hơn (11,3%) so với của tố hợp đầu (11,5%). Đồng thời biến động sai số của tổ hợp này vẫn thấp hơn (3,0%) và ổn định hơn khi phần trăm biến động sai số chỉ dao động từ 3,0% đến 37,8% so với tổ hợp thứ nhất lần lƣợt là 5% và 5% đến 48,3%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY