Khóa luận Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Hai Bà Trưng - Hà Nội

Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những thay đổi to lớn trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế trƣớc tác động của công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Với vai trò then chốt của mình, hơn bất cứ ngành nào, lĩnh vực ngân hàng cần phải tăng tốc nâng cao năng lực cạnh tranh để không bị thua thiệt ngay trên chính “sân nhà”. Đây là động lực thúc đẩy chi nhánh Ngân hàng Công Thƣơng- khu vực II- Hai Bà Trƣng nói riêng cũng nhƣ toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. Qua khoá luận, chúng ta có thể thấy trong thời gian qua, nhờ có quan hệ khách hàng sâu rộng và hiệu quả, với sự nỗ lực phấn đấu của mình, Chi nhánh Ngân hàng Công Thƣơng- khu vực II- Hai Bà Trƣng đã duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng và đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong hoạt động kinh doanh, cùng với các chi nhánh ngân hàng Công Thƣơng khác góp phần đáng kể vào sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Công Thƣơng và sự phát triển của nền kinh tế. Trong tƣơng lai, hoà với xu thế hội nhập của khu vực và thế giới, để tiếp tục phát triển và giữ vai trò tiên phong trong hoạt động ngân hàng tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Công Thƣơng- khu vực II- Hai Bà Trƣng phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, nhằ m duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng, thực hiện một cách có hiệu quả phƣơng châm phục vụ của chi nhánh: “Thành công của khách hàng là thành công của Ngân hàng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY