Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2014

UBND huyện hàng năm tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản lí ĐTXD cơ sở HTNT cho đội ngũ cán bộ công chứ từ cấp huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí trên mọi lĩnh vực liên quan dến đầu tư. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn gặp phải trong công tác huy động, sử dụng vốn cũng như trong quá trình thực hiện xây dựng cơ sở HTNT trên địa bàn. Kêu gọi và xây dựng chương trình vận động nhân dân cùng nhau hưởng ứng, góp sức, thực hiện mạng lưới cơ sở HTNT hiện đại. 2.3. Đối với người dân xã Tân Hương - Tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách ĐTXD HTNT ở địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tình HTNT tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn, nguyên vật liệu nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn cao. - Tích cực tham gia đóng góp tiền bạc, ngày công, tự nguyện hiến đất và các nguồn lực có sẵn để xây dựng HTNT xã, xóm làng tốt hơn. - Đẩy mạnh công tác bảo vệ, gìn giữ tài sản chung; gìn giữ hệ thống công trình HTNT đặc biệt là nhà văn hóa, đường giao thông SVTH: Bùi Thị Hoa Mai 68 Đại học Kinh tế Hu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY