Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh thừa thiên Huế

Tăng cƣờng nguồn vốn đầu tƣ cho các ngành, vùng. hƣớng vào mục tiêu thúc đẩy nhanh chóng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm trong các ngành kinh tế. Trƣớc hết là trong công nghiệp, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế nông thôn. - Xác định rõ nguồn lực, cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, phát huy xã hội hoá đầu tƣ, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và giảm dần tỷ trọng đầu tƣ từ ngân sách. Xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích thực hiện xã hội hoá đầu tƣ xây dựng theo hƣớng giảm dần danh mục các công trình sử dụng vốn NSNN. Tăng cƣờng công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tƣ từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nƣớc: tập trung các dự án lớn về du lịch, dịch vụ, các khu đô thị mới, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, . tranh thủ tối đa các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) và các nguồn hợp pháp khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY