Khóa luận Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh

NHNN là cơ quan đầu não của hệ thống các ngân hàng thương mại, NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hoạt động vì sự phát triển an toàn của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Các chính sách của NHNN sẽ tác động trực tiếp tới hệ thống ngân hàng thương mại. Để nâng cao hơn nữa chức năng hoạt động của mình đồng thời giúp các ngân hàng thương mại trong hệ thống phát triển lành mạnh, em có một số kiến nghị đối với NHNN như sau: Thứ nhất, NHNN cần đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp lại hệ thống các ngân hàng thương mại, đảm bảo vai trò quan trọng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. Thứ hai, NHNN cần phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại, áp dụng các chế tài trong các trường hợp vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo cho cả hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định. Thứ ba, NHNN cần tăng cường hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các ngân hàng thương mại nhất là nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thẩm định. NHNN có thể tổ chức các buổi lễ tổng kết thẩm định dự án đầu tư theo từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và định hướngcho công tác thẩm định dự án trong thời gian tới. Thứ tư, NHNN cần phải xây dựng quy trình thẩm định dự án đối với từng loại dự án của từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở quy trình thẩm định này và hoàn cảnh cụ thể của từng ngân hàng, các ngân hàng thương mại có thể xây dựng riêng cho mình một quy trình thẩm định hoàn chỉnh và hợp lý hơn. Thứ năm, NHNN cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hệ thống cung cấp thông tin tín dụng CIC. Yêu cầu các ngân hàng thương mại phải thường xuyên gửi báo cáo hoạt động cho CIC, áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập,xử lý thông tin. Các ngân hàng thương mại cần phải phối hợp với nhau trong việc thu thập và xử lý thông tin, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ cho công tác thẩm định dự án. Bởi vì mỗi một ngân hàng khác nhau đều có những thế mạnh riêng của mình nên sự phối hợp này rất có ý nghĩa nhất là đối với những dự án cho vay hợp vốn. ĐẠI HỌC KINH TẾ H

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY