Khóa luận Một số giải pháp tăng năng suất lao động tại bộ phận đóng gói thành phẩm - Công ty Scavi – Huế

Nội dung của đề tài gần như đã giải quyết một cách trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra lúc bắt đầu tiến hành nghiên cứu, từ việc hệ thống hóa những lý luận về năng suất lao động trong doanh nghiệp, các kết quả phân tích thực trạng NSLĐ của công nhân tại BP.HT, công ty Scavi – Huế, từ đó đưa ra được những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao NSLĐ của công nhân tại BP.HT. Cụ thể, nội dung của đề tài đã đi sâu nghiên cứu tình hình NSLĐ tại công ty trong 2 năm 2012 và 2013, qua đó giúp các cán bộ quản lí có thể đánh giá một cách cụ thể về tình hình NSLĐ của công nhân tại bộ phận của mình. Đề tài đi sâu nghiên cứu những nhân tố tác động đến những biến động của mức NSLĐ ngày, và NSLĐ bình quân 1 công nhân qua 2 năm. Ngoài ra, tôi còn đưa ra được các mối quan hệ giữa NSLĐ với tiền lương, nghiên cứu các biến động mức NSLĐ ảnh hưởng đến tiền lương công nhân như thế nào. Việc này giúp cho cán bộ quản lí hiểu sâu hơn về sự biến động mức NSLĐ và tiền lương công nhân, từ đó tìm ra được những hướng giải quyết phù hợp với trình độ ản lí và nguồn lực hữu hạn từ cô ại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY