Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Yên Thành

Trên cơ sở vận dụng phương pháp luận trong nghiên cứu, trong phạm vi của khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nghiên cứu và giải quyết được những nội dung sau: Thứ nhất, tóm lược khái niệm, đặc điểm về kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp, đặc điểm riêng về kế hoạch kinh doanh trong các ngân hàng thương mại. Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng và thực hiện KHKD ở NH NN&PTNT- chi nhánh huyện Yên Thành. Nhìn chung, công tác xây dựng KHKD được tổ chức tương đối thống nhất, có sự tham gia đóng góp của tất cả các bộ phận trong Chi nhánh. Các chỉ tiêu trong các bản KH có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Chi nhánh nhưng vẫn đảm bảo theo định hướng chung của ngân hàng tổng. Công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá về quản lý nhân sự, tình hình tài chính, giao dịch luôn được Ban lãnh đạo Chi nhánh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, công tác lập và thực hiện kế hoạch tại Chi nhánh còn bị động, hệ thống các kế hoạch tác nghiệp chưa được xây dựng đầy đủ, hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng, cơ sở vật chất còn thiếu và yếu. Thứ ba, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện KHKD tại NH NN&PTNT- chi nhánh Yên Thành như đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, đào tạo nhân lực; thành lập bộ phận kế hoạch chuyên trách; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, công nghệ. II.KIẾN NGHỊ  Kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY