Khóa luận Kiến trúc phần mềm dựa trên agent

i Chương 1.GIỚI THIỆU5 1.1 Tổng quan kiến trúc phần mềm dựa trên Agent5 1.2 Bài toán xây dựng mô hình phân tải mạng nhờ Proxy động dựa trên Agent5 1.3 Nội dung và cấu trúc khóa luận. 6 Chương 2.TỔNG QUAN VỀ AGENT8 2.1 Agent phần mềm8 2.1.1 Khái niệm Agent phần mềm8 2.1.2 Kiến trúc tổng thể. 9 2.2 FIPA (Foundation for Intelligent, Physical Agents). 9 2.2.1 Lịch sử FIPA10 2.2.2 Truyền thông Agent (Agent Communication). 10 2.2.3 Quản lý Agent (Agent Management). 10 2.3 Nền tảng JADE11 2.3.1 Khái niệm về JADE11 2.3.2 Mô hình nền tảng JADE12 2.3.3 Biên dịch và chạy trên nền tảng JADE13 2.3.4 Dịch vụ di động liên nền (Inter - Platform). 16 2.3.5 Jade Gateway. 17 2.4 Tổng quan về Mobile Agent18 2.4.1 Khái niệm về mobile Agent18 2.4.2 Cấu trúc của Mobile Agent19 2.4.3 Ứng dụng của Mobile Agent19 Chương 3.MÔ HÌNH PROXY ĐỘNG DỰA TRÊN AGENT21 3.1 Giới thiệu chung về bài toán. 21 3.2 Ý tưởng xây dựng mô hình. 22 3.3 Giải pháp. 22 3.4 Phân tích mô hình. 23 3.4.1 Mô hình chung. 23 3.4.2 Mô hình Client24 3.4.3 Mô hình Server. 24 3.4.4 Mô hình Proxy. 25 3.5 Tổng kết27 Chương 4.THỰC NGHIỆM . 28 4.1 Mô tả chương trình. 28 4.2 Thiết kế ứng dụng. 29 4.3 Cài đặt và thực nghiệm31 4.3.1 Cài đặt31 4.3.2 Thực nghiệm31 Chương 5.KẾT LUẬN33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY