Khóa luận Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty điện lực Quảng Trị

Công ty điện lực Quảng Trị cần căn cứ vào biên bản bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng tạm với giá trị dự toán để trích khấu hao được chính xác, kịp thời, phản ánh đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sau khi có quyết toán chính thức kế toán căn cứ vào giá trị ghi trên quyết định điều chỉnh chênh lệch tăng giảm do quyết toán. Công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh cho nhóm TSCĐ phương tiện vận tải và truyền dẫn nhằm thu hồi vốn đầu tư, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. e. Về kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ Việc kiểm kê đánh lại TSCĐ của bất kỳ một doanh nghiệp nào là việc làm cần thiết. Qua đó xác định số lượng thừa, thiếu TSCĐ cũng như nhìn nhận được một cách thực tế về giá trị của TSCĐ của DN trên thị trường, từ đó đưa ra biện pháp xử lý thích hợp cho quá trình sử dụng và quản lý. Vì vậy, hàng năm đơn vị cần kiểm kê TSCĐ cả về số lượng và chất lượng. f. Tổ chức công tác giữ gìn, sửa chữa TSCĐ Tổ chức tốt công tác giữ gìn, sửa chữa TSCĐ có ảnh hưởng to lớn trong công việc đảm bảo duy trì tính năng tác dụng và trong việc giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của TSCĐ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY