Khóa luận Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương - Thừa Thiên Huế

Thanh toán là một trong những chức năng chủ yếu của hoạt động NH và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Hoạt động TTKDTM với các phương tiện đa dạng và được tổ chức tốt góp phần điều hòa lượng vốn trong xã hội, tiết kiệm chi phí và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để hoạt động TTKDTM phát huy tối đa hiệu quả đối với nền kinh tế đòi hỏi các NHTM nói riêng và hệ thống NH nói chung thì việc tổ chức, đảm bảo tốt công tác kế toán thanh toán sẽ giúp chất lượng thanh toán được nâng cao thu hút mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tham gia vào quá trình thanh toán qua NH. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sông Hương – Thừa Thiên Huế” để có thể tìm hiểu về thực tiễn nghiệp vụ kế toán TTKDTM của Chi nhánh. Trên cơ sở đó đóng góp một phần nhỏ trong việc truyền tải những lý thuyết về kế toán nghiệp vụ TTKDTM và thực tiễn hoạt động kế toán của NH. Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành căn bản các mục tiêu đặt ra ban đầu. Cụ thể đề tài đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về NH và kế toán nghiệp vụ các hình thức TTKDTM liên quan chủ yếu trong NHTM - Tìm hiểu về tổng quan NH đồng thời đánh giá về tình hình các nguồn lực của NH như nguồn lực lao động cũng như kết quả hoạt động của Chi nhánh trong 3 năm. - Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM về séc, UNC và thẻ NH tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương, đồng thời đưa ra các ví dụ nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY