Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là công trình, hạng mục công trình hoàn thành, và kỳ tinh giá thành ở Công ty là quý. Vì vậy, các chi phí liên quan đến công trình, hạng mục công trình nào thì được tập hợp cho công trình, hạng mục công trình đó từ đầu quý đến cuối quý. Cuối quý, kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất theo từng công trình, hạng mục công trình để tính giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình đó. Căn cứ vào các Bảng tổng hợp chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621), Chi phí nhân công trực tiếp ( TK622), chi phí sử dụng máy thi công (TK 623), chi phí trực tiếp khác ( TK627) kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí vào bên Nợ TK 154 “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY