Khóa luận Hiệu quả cho vay nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Huế giai đoạn 2011 - 2014

Nền kinh tế thị trường và yêu cầu của quá trình đổi mới đất nước đòi hỏi các NH cần hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình, trong đó hoạt động cơ bản chính là hoạt động cho vay. Và việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay nói chung và cho vay nhóm KHCN nói riêng không chỉ có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân NH mà còn có tác dụng trực tiếp trong việc kích thích kinh tế đạt được góp phần tạo sự ổn định và phát triển của nền kinh tế- xã hội. Tuy nhiên việc mở rộng hoạt động cho vay còn phải gắn liền với tính an toàn của khoản vay, có như vậy thì hoạt động kinh doanh của NHTMCP Quân đội chi nhánh Huế mới ngày càng phát triển, hiện đại hóa để hòa nhập với xu thế chung. Hoạt động cho vay nhóm KHCN của NHTMCP Quân đội chi nhánh Huế trong giai đoạn 2011-2014 đã khẳng định được vai trò của mình trong việc đáp ứng nhu cầu của KH và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản, các cơ chế chính sách và biện pháp triển khai cụ thể của chi nhánh rất phù hợp với chính sách phát triển của tỉnh, đặc điểm và tình hình kinh tế trên địa bàn. Bên cạnh đó, NH cũng luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn để có thể đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của KH. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra xét duyệt trước khi quyết định cho vay, theo dõi chặt chẽ các khoản vay. Nhờ vậy, hoạt động cho vay KHCN của chi nhánh ngày càng được mở rộng trong vẫn đảm bảo tính an toàn của khoản vay. • Kết quả đạt được Khóa luận tốt nghiệp đã khái quát được cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của NHTM nói chung và nhóm KHCN nói riêng và hệ thống chỉ tiêu phân tích đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã nêu rõ và phân tích hiệu quả hoạt động cho vay nhóm KHCN giai đoạn 2011-2014 trên các khía cạnh tình hình huy động vốn, DSCV, DSTN, dư nợ, nợ xấu. Đây là cơ sở để đưa ra những mặt đạt được cũng như

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY