Khóa luận Hiệu quả cho vay đối với Hộ sản xuất tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Sông HươngThừa Thiên Huế

Hỗ trợ các nguồn vốn cho phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biết là tín dụng ưu đãi cho các HSX; các nguồn vốn ODA, NGO, đầu tư vào lĩnh vực cần vốn như lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Có chính sách trợ giá vật tư đầu vào đối với ngành nông nghiệp hoặc chính sách tiêu thụ sản phẩm bằng cách xây dựng các nhà máy chế biến các loại sản phẩm nông, lâm nghiệp ở các vùng, khu vực sản xuất chuyên canh. Đầu tư mạnh vào các trung tâm nghiên cứu giống, nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp để có thể tạo ra các công nghệ mới, các loại cây trồng vật nuôi đạt năng suất, giá trị cao, phù hợp với điều kiện từng vùng. Chỉ đạo triệt để đối với các cấp chính quyền địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các HSX để các hộ có đủ điều kiện thế chấp vay vốn với số tiền lớn mở rộng đầu tư. Đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các hộ phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và các phúc lợi khác. 3.2.2. Đối với chính quyền địa phương Cần có kế hoạch quy hoạch cụ thể đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giúp người dân chủ đông được kế hoạch sản xuất của mình. Phối hợp tích cực hơn hơn nữa với Ngân hàng trong công tác cho vay, kiểm tra đôn đốc thu nợ và xử lý nợ. Phối hợp và tạo điều kiện dứt điểm việc xử lý và phát mại tài sản thế chấp đối với những món vay chây ỳ cố tình không chịu trả nợ. Có như vậy mới có tác dụng răn đe những người khác. 3.2.3. Đối với NHNo&PTNT Thừa Thiên Huế  NHNo & PTNT tỉnh TT-Huế nên thành lập một cơ quan lưu trữ thông tin chung về doanh nghiệp để cung cấp cho cho các ngân hàng chi nhánh. Việc thành lập cơ quan ngày giúp giảm chi phí hơn là mỗi chi nhánh tự thành lập một phòng thông tin nhất là trong điều kiện hiện nay nhiều chi nhánh không đủ khả năng làm việc đó.  NHNo & PTNT tỉnh TT- Huế đã có chiến lược và chính sách khách hàng làm định hướng cho các chi nhánh xây dựng cơ chế tài chính trong tiếp thị và ưu đãi với khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cần xây dựng chính sách, cơ chế phân loại khách

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY