Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Indovina trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ thống cảnh báo sớm những tiềm ẩn trong hoạt động của các ngân hàng, bao gồ m thành lập đoàn khảo sát trực tiếp theo nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phâ n tích báo cáo tài chính và xác định “ điểm ” nhạy cảm.  Phát triển và thống nhất cách thức giám sát ngân hàng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.  Loại trừ các yếu tố gia đình giữa người tiến hành thanh tra và cán bộ đang làm việc tại các ngân hàng khi được thanh tra.  Tăng cường chế tài xử phạt sau khi có kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, NHNN cần nghiên cứu để ban hành các văn bản quy định việc bắt buộc công khai hóa thông tin, đặc biệt là công khai hóa các báo cáo tài chính của các ngân, công bố công khai kết quả xếp loại chất lượng các ngân hàng hàng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi thanh tra kiểm toán theo quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY