Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Đối với Việt Nam hiện nay, một trong những nội dung của việc ổn định nền kinh tế vĩ mô là ổn định tiền tệ, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý, đả m bảo lãi suất thực dƣơng, khuyến khích công chúng đầu tƣ vào thị trƣờng tà i chính. Đây là điều kiện cần thiết để thực thi một cách hiệu quả các giải pháp huy động vốn cho NHTM. Để có đƣợc điều này, trƣớc hết Nhà nƣớc cần ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ và rõ ràng. Điều này không chỉ tạo niề m tin đối với công chúng mà với những quy định khuyến khích của Nhà nƣớc sẽ tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh quan hệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm, chuyển một bộ phận tiêu dùng chƣa cấp thiết sang đầu tƣ, chuyển dần tài sản cất giữ dƣới dạng vàng hoặc bất động sản sang đầu tƣ trực tiếp vào sản xuất kinh doanh hoặc gửi vào vốn vào NH. Các văn bản luật và dƣới luật cần đƣợc ban hành một cách có hệ thống hơn đảm bảo mọi hoạt động tài chính, tiền tệ, tín dụng đều đƣợc luật pháp hoá, tạo nên một môi trƣờng ổn định về pháp lý và chế độ chính sách cho các NH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY