Khóa luận Dịch vụ web hỗ trợ đầu tư trực tuyến tính roi

TÓM TẮT Khóa luận trình bày phương pháp xây dựng một dịch vụ web trợ giúp tính toán tỷ suất hoàn vốn đầu tư trong kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả, trực quan và chính xác. Nội dung khóa luận được chia thành ba phần chính: Phần đầu tập trung nghiên cứu về tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI, các yếu tố ảnh hưởng từ đó đửa ra công thức tính ROI và mô hình ROI. Phần thứ hai tìm hiểu về công nghệ AJAX để từ đó có thể ứng dụng vào bài toán phát triển hệ thống tính toán ROI. Phần cuối xây dựng hệ thống tính toán ROI qua việc phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng. DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mô hình cấu trúc các nhân tố tham gia tính ROI cơ bản 17 Hình 2. Mô hình cổ điển của một ứng dụng Web 22 Hình 3. Mô hình ứng dụng Web sử dụng AJAX 22 Hình 4. Mô hình ROI theo các mức 37 Hình 5. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống 41 Hình 6. Biểu đồ ca sử dụng quản trị hệ thống. 41 Hình 7. Biểu đồ ca sử dụng quản lý dự án. 42 Hinh 8. Biểu đồ ca sử dụng cập nhật dữ liệu. 42 Hình 9. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Quản trị hệ thống 50 Hình 10. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Tạo nội dung dự án 51 Hình 11. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Xậy dựng mô hình ROI 51 Hình 12 Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Sao chép dự án từ dự án đã có 52 Hình 13. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Sửa nội dung dự án 52 Hình 14. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Sửa mo hình ROI 53 Hình 15. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Xoa dự án 53 Hình 16. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng In báo cáo 54 Hình 17. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Quan ly linh vuc kinh doanh 54 Hình 18. Mô hình phân tích thực thi ca sử dụng Cập nhật cấu hình 55 Hình 19. Biểu đồ tuần tự đối tượng Tạo người dùng mới 55 Hình 20. Biểu đồ tuần tự đối tượng Cập nhật thông tin người dùng 56 Hình 21. Biểu đồ tuần tự đối tượng Xóa người dùng 56 Hình 22. Biểu đồ tuần tự đối tượng Tạo nội dung dự án 57 Hình 23. Biểu đồ tuần tự đối tượng Xây dựng mô hình ROI 58 Hình 24. Biểu đồ tuần tự đối tượng Sao chép từ dự án đã có 59 Hình 25. Biểu đồ tuần tự đối tượng Sửa nội dung dự án 59 Hình 26. Biểu đồ tuần tự đối tượng Sửa mô hình ROI 60 Hình 27. Biểu đồ tuần tự đối tượng Xóa dự án 60 Hình 28. Biểu đồ tuần tự đối tượng In báo cáo 61 Hình 29. Biểu đồ tuần tự đối tượng Tạo lĩnh vực mới 61 Hình 30. Biểu đồ tuần tự đối tượng Sửa lĩnh vực 62 Hình 31. Biểu đồ tuần tự đối tượng Xóa lĩnh vực 62 Hình 32. Biểu đồ tuần tự đối tượng Xóa lĩnh vực 63 Hình 33. Biểu đồ lớp 63 Hình 34. Giao diện đăng ký 64 Hình 35. Giao diện đăng nhập 64 Hình 36. Giao diện quản lý dự án 64 Hình 37. Giao diện quản lý lĩnh vực kinh doanh 65 Hình 38. Giao diện xây dựng mô hình ROI 65 Hình 39. Giao diện báo cáo 66 MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỶ SUẤT HOÀN VỐN ĐẦU TƯ (ROI) 8 1.1. Bài toán đầu tư 8 1.2. Khái niệm ROI (Return On Investment) 10 1.2.1. Định nghĩa và công thức 10 1.2.2. Tầm quan trọng của ROI 10 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ROI. 10 1.3. Mô hình ROI 17 Chương 2: CÔNG NGHỆ AJAX 20 2.1. Tổng quan về AJAX 20 2.2. Các công nghệ trong AJAX 23 2.2.1. Javascript 23 2.2.2. Cascading Style Sheets (CSS) 25 2.2.3. XML 26 2.2.4. Đối tượng XMLHttpRequest 30 Chương 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÍNH TOÁN ROI 34 3.1. Bài toán nghiệp vụ 34 3.2. Đặc tả yêu cầu 35 3.2.1. Mục đích 35 3.2.2. Các tính chất của hệ thống 35 3.2.3. Các chức năng của hệ thống 36 3.3. Đặc tả hệ thống 39 3.3.1. Các tác nhân và các ca sử dụng 39 3.3.2. Biểu đồ ca sử dụng 40 3.3.3. Mô tả các ca sử dụng 43 3.4. Phân tích hệ thống 50 3.5. Thiết kế hệ thống 55 3.6. Biểu đồ lớp 63 3.7. Kết quả thực nghiệm 64 MỞ ĐẦU Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước phát triển chưa từng thấy như hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào đời sống văn hóa – xã hội – kinh tế - chính trị là một nhu cầu cấp thiết. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, các công ty phải không ngừng đổi mới nâng cao các ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại nhằm thu được lợi thế cho mình. Bài toán tỷ suất hoàn vốn đầu tư từ lầu đã được chú trọng, ngày nay càng được quan tâm đúng mực hơn. Xây dựng một công cụ trực tuyến trợ giúp cho việc tính toán tỷ suất hoàn vốn đầu tư một cách dễ dàng, nhanh chóng, trực quan và chính xác sẽ là một công cụ hết sức quan trọng đối với các nhà kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể tính chính xác được tỷ suất hoàn vốn đầu tư thì quả là không đơn giản bởi nó không phải là tỷ suất thực mà là tỷ suất dự kiến. Trong khóa luận này tôi sẽ trình bày một hệ thống trợ giúp tính toán ROI trực tuyến sử dụng công nghệ AJAX và đạt được các tiêu chí: Dễ dàng, trực quan, nhanh chóng và chính xác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY