Khóa luận Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước tích – Xã Phong hòa – Huyện Phong điền – Tỉnh Thừa Thiên huế

Với những lợi thế và tiềm năng nói trên, việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng ở xã Phong Hòa là một nhu cầu tất yếu của cộng đồng địa phương nhằm giải quyết việc làm, tăng nhu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng khả năng thu hút khách du lịch và đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, tạo bước phát triển kinh tế bền vững ở địa phương, đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã Phong Hòa. Với nhận thức, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có sự hỗ trợ cũng như kêu gọi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích cụ thể, Ngân sách huyện đóng góp 102 triệu vào năm 2013, 130 triệu vào năm 2014 và 1.500 triệu vào năm 2015 cho các dự án của làng cổ. Huyện kêu gọi và khuyến khích sự hợp tác đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức JICA. Tuy nhiên, vì còn nhiều hạn chế nên du lịch cộng đồng tại làng cổ còn chưa thực sự phát triển. Du khách chỉ đạt 1500 lượt năm 2013 đem lại doanh thu hơn 145 triệu, 1240 lượt năm 2015 với doanh thu 116 triệu, năm 2014 nhờ có sự ảnh hưởng của Festival Huế nên lượt khách tăng mạnh đạt 4398 lượt và đạt doanh thu trên 200 triệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY