Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đồng Lê

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì vốn càng có tầm quan trọng hơn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Một doanh nghiệp có một lượng vốn lớn và có cách thức quản lý đúng đắn thì sẽ đứng vững được trên thị trường. Trong giai đoạn 2010- 2012, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đồng Lê cũng có bước chuyển biến tốt. Lượng vốn cố định của công ty có dấu hiệu ngày càng tăng lên, cho thấy công ty bước đầu đã quản lý tốt nguồn vốn này, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của mình. Bên cạnh đó, lượng vốn lưu động có xu hướng giảm xuống chủ yếu do lượng hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy công ty đã giải quyết tốt tình trạng hàng ứ đọng, tồn kho và công tác thu hồi nợ ngày càng có hiệu quả hơn, đặc biệt là không có khoản phải thu nào thuộc vào khoản phải thu khó đòi. Đây là những dấu hiệu khả quan cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên do điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, nhất là khi tình trạng lạm phát tăng cao, lãi suất vẫn còn cao mà đặc thù của ngành xây dựng là vay nợ nên để có thể đứng vững và phát triển mở rộng quy mô thì công ty cần có những chính sách, giải pháp cụ thể và toàn diện, liên hệ đến nhiều khía cạnh của vấn đề để đạt được hiệu quả cao và gắn liền với thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY