Khóa luận Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đình đông giai đoạn 2011 - 2013

Hiệu quả kinh doanh là thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh.Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh là vấn đề “sống còn” đối với một doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cao, tức lợi nhuận càng cao. Muốn như vậy bản thân các công ty phải chủ động sáng tạo, phát huy tối đa những mặt mạnh đồng thời khắc phục, hạn chế các yếu kém, để tạo ra môi trường hoạt động có lợi cho mình. Qua phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cho thấy: mặc dù nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn bất ổn, trong nước thì tỷ lệ lạm phát tăng cao nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây vẫn đi vào ổn định, có hiệu quả và mang lại lợi nhuận khá cao. Tình hình vốn kinh doanh qua 3 năm của công ty được cải thiện không ngừng, trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại, đời sống nhân viên ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt đối với các nhiệm vụ nhà nước. Và khi đi vào tình hình cụ thể chúng ta thấy rằng: số vốn huy động được chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản chiếm dụng, tình hình công nợ công ty đã thanh toán phần lớn, hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động ở mức khá cao. Những điều này đã ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó công ty còn tạo công ăn việc làm cho một lượng lao động tại địa phương. Đời sống cán bộ nhân viên trong công ty ngày được nâng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY