Khóa luận Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên công ty TNHH Hiệp Thành - Thành phố Huế

Văn hóa doanh nghiệp có 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới thái độ làm việc của nhân viên gồm các nhóm sau: giao tiếp và đào tạo, giao tiếp và phát triển, ra quyết đinh, phần thưởng và sự công nhận, chính sách quản trị, định hướng kế hoạch. Đối với 6 nhóm biến này, có hai nhóm biến đó là “giao tiếp và đào tạo, giao tiếp và phát triển” là hai nhóm nhân tố có mức độ ảnh hưởng tới thái độ làm việc của nhân viên cao nhất, còn 4 nhóm nhân tố còn lại có mức độ ảnh hưởng tới thái độ làm việc gần như là bằng nhau. Qua đây cho thấy, văn hóa doanh nghiệp có mức độ ảnh hưởng khá cao đối với thái độ làm việc của nhân viên. - Đánh giá của nhân viên về ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp. Mức độ đánh giá của nhân viên về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng tới thái độ làm việc của nhân viên ở mức độ đồng ý. Cho thấy tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên và sự ảnh hưởng này có yếu tố quan trọng quyết định tới kết quả hoạt động kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY