Khóa luận Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình

Bình với tám yếu tố là: Giao tiếp trong tổ chức, Đào tạo và phát triển, Phần thưởng và sự công nhận, Hiệu quả trong việc ra quyết định, Chấp nhận rủi ro do bởi sự sáng tạo và cải tiến, Định hướng về kế hoạch tương lai, Làm việc nhóm, Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị. Qua phân tích EFA có một biến quan sát ở nhân tố làm việc nhóm bị loại là “Khi cần sự hỗ trợ, anh/chị luôn nhận được sự hợp tác giữa các phòng ban và bộ phận trong công ty”. Sau khi phân tích EFA, tác giả tiến hành phân tích hệ số tương quan Pearson để kiểm tra mối liên hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu có năm khía cạnh có ý nghĩa được giữ lại là: “Sự công bằng và nhất quán trong chính sách quản trị, Phần thưởng và sự công nhận, Định hướng về kế hoạch tương lai, Hiệu quả trong việc ra quyết định, Làm việc nhóm” ; tiếp theo, tác giả phân tích hồi quy với các khía cạnh này thì các biến đôc lập giải thích được 88,7% sự khác biệt của biến phụ thuộc; qua kết quả phân tích hồi quy có ba khía cạnh gồm Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị, Hiệu quả trong việc ra quyết định, Làm việc nhóm là có ý nghĩa thống kê. Trong đó, Làm việc nhóm và Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị là có tác động lớn nhấ HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY