Khóa luận Ảnh hưởng của lớp mỏng tế bào lên sự phát sinh hình thái của cây hoa anh thảo (cyclamen persicum)

Trải qua quá trình nghiên cứu, từ những kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những hạn chế và để định hƣớng cho các nghiên cứu trong tƣơng lai, chúng tôi có một số đề nghị sau:  Cần khảo sát thêm ảnh hƣởng của các chất điều hòa sinh trƣởng thực vật khác.  TDZ là chất điều hòa sinh trƣởng có hoạt tính mạnh. Nó vừa là cytokinin và vừa là auxin, nên cần đƣợc khảo sát thêm ở các nồng độ khác nhau cũng nhƣ kết hợp với các chất điều hòa sinh trƣởng khác để có thể sử dụng hiệu quả trong nuôi cấy mô thực vật.  Cần nghiên cứu khả năng phát sinh hình thái của hoa Anh thảo từ các bộ phận khác nhau nhƣ lá, đế hoa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY