Khóa luận Ảnh hưởng của chiến lược marketing quan hệ đến lòng trung thành của khách hàng doanh nghiệp tại công ty TNHH Trường Tiến

Trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường ngày càng đông, đầu tư cho khách hàng trung thành, khẳng định vị trí của công ty trong tâm trí khách hàng là hướng đi đúng đắn. Kết quả các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng chiến lược marketing quan hệ có tác dụng cao trong tạo lập và cải thiện lòng trung thành của khách hàng đối với công ty. Các biện pháp Marketing quan hệ trong tạo lập và duy trì lòng trung thành của khách hàng đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, chứng tỏ tính hiệu quả của các chiến lược này. Đối với công ty Trường Tiến, duy trì khách hàng trung thành chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Kết quả từ nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, chiến lược marketing quan hệ có tác động tích cực đến lòng trung thành của khách hàng doanh nghiệp của công ty, trong đó chiến lược Giá chấp nhận có mức độ ảnh hưởng cao nhất, tiếp theo là Hình ảnh thương hiệu và Chất lượng dịch vụ. Trường Tiến nên bắt đầu áp dụng ngay lập tức các chiến lược này kết hợp với tình hình cụ thể của công ty để thực hiện công tác nâng cao lòng trung thành của khách hàng. Đề tài “Ảnh hưởng của chiến lược marketing quan hệ đến lòng trung thành của khách hàng doanh nghiệp đối với công ty TNHH Trường Tiến” áp dụng nghiên cứu thực tế 119 khách hàng doanh nghiệp của công ty Trường Tiến bao gồm hai đối tượng khách hàng doanh nghiệp phân phối lại và khách hàng tiêu dùng. Nghiên cứu đã kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng qua sự hỗ trợ của phần mềm phân tích số liệu SPSS, về cơ bản, đề tài đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Một số kết luận cụ thể có thể được rút ra như sau: - Đề tài đã đề xuất mô hình các chiến lược marketing quan hệ của công ty Trường Tiến và ảnh hưởng của nó đến lòng trung thành của khách hàng doanh nghiệp. Thông qua xử lý dữ liệu, ¾ chiến lược có ý nghĩa và được chấp nhận. Các chiến lược này có mức độ tác động khác nhau và kết quả hồi quy cũng đã chỉ rõ mức độ quan trọng của các chiến lược giảm dần theo thứ tự sau: Giá nhận thức, Hình ảnh thương hiệu và Chất lượng dịch vụ. Sinh viên: Lê Thị Kiều Nhung – K44A QTKD Thương mại 69 Đại học K

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY