Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay

Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU Kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đầu tư công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hoá xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục và không ngừng phát triển. Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra ...


Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN I: CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 2 I. NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT MÂU THUẪN PHÉP BIỆN CHỨNG2 II. TÍNH TẤT YẾU CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN3 III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ.5 1. Mặt thống nhất5 2. Mặt mâu thuẫn:7 PHẦN ...


Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 Chương I: CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI2 I/ Cơ sở lý luận. 2 1. Lý luận về mâu thuẫn. 2 2- Lý luận về cơ chế thị trường:4 3/ Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần:5 II- Cở sở thực tế:7 1/Trước đổi mới:7 2/Trong thời kỳ đổi mới:7 Chương II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ9 I/ Các mâu thuẫn cơ bản ...


Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam

Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam


ĐỀ TÀI: Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam I.> Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam. 1. Thời kì quá độ . Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội – Xã hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời k ...


Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó


LỜI MỞ ĐẦU Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nh ...


Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ - Công ty con trong nền kinh tế Việt Nam

Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ - Công ty con trong nền kinh tế Việt Nam


MỞ ĐẦU Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi hỏi của quy luật tích tụ và tập trung ...


Quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta

Quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta


LỜI MỞĐẦU Xã hội loài người đã trải qua năm chế độ xã hội: xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Lịch sử phát triển của loài người là sự đấu tranh thay thế lẫn nhau của các chế độ xã hội, xã hội sau cao hơn xã hội trước. Sự thay thế các hình thái xã h ...


Sự phát triển của asian

Sự phát triển của asian


MỞ ĐẦU Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức h ...


Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu

Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu


QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài tập: "Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu ". Bài làm Hiện nay, việc quản lý công nghệ thông tin trở thành một điều kiện thiết yếu trong mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản lý c ...


Tình hình lạm phát trong những năm vừa qua

Tình hình lạm phát trong những năm vừa qua


LỜI NÓI ĐẦU Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những qui tắc kinh tế . Lạm phát là một vấn đề không phải xa lạ và là một đặc diểm của nền kin ...


Sự phát triển của các hình thái kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - Xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên


LỜI MỞ ĐẦU Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân ...


Ảnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp


BÀI TẬP MÔN HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Bài làm Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, ...


Kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế


LỜI MỞ ĐẦU I. Kinh tế Việt Nam 1. Kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết , tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối v ...


Tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta

Tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta


MỤC LỤC Trang I/ Lời mở đầu 1 II/ Nội dung chính 2 A. Cơ sở lý luận 2 1. Khái niệm chung về tư bản 2 a. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản 2 b. Quá trình sản xuất ra GTTD 5 c. Khái niệm tư bản 5 2. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản 7 a. Tuần hoàn tư bản ba hình thức vận động của tư bản 7 b ...


Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường


MỞ ĐẦU Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD. Những ...


Cổ phần hoá Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

Cổ phần hoá Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế


ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài : Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Mở đầu : đặt vấn đề về tính tất yếu của vấn đề cổ phần hoá : + Đòi hỏi của lí luận + Đòi hỏi của thực tiễn + Căn cứ vào chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Nội dung: I. Ch ...


Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG .2 I. Lý luận chung về vấn đề con người . 2 1. Quan niệm về con người trong triết học trước Mac .2 1.1 Quan niệm về con người trong triết học phương Đông . 2 1.2. Quan niêm về con người trong triết học phương Tây . .2 2. Quan niệm của triết học Mac – Lênin về bả ...


Tác động của việc Việt Nam hội nhập WTO đến hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp sản xuất

Tác động của việc Việt Nam hội nhập WTO đến hoạt động thương mại của các Doanh nghiệp sản xuất


MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO4 I.Hoạt động thương mại doanh nghiệp4 II.Các cam kết của chính phủ Việt Nam6 III. T¸c ®éng cña viÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña doanh nghiÖp s¶n xuÊ ...


Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Từ năm 1986 đến nay nước ta đang thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế. Để trở thành một nước phát triển như mong đợi không những chúng ta phải phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta còn phải phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều đó chỉ có được khi phâ ...