Luận Văn Khoa Học Tự Nhiên

Khóa luận Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hòa bậc cao

Khóa luận Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hòa bậc cao


Trong luận văn này, với tên đề tài “Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hoà bậc cao”, chúng tôi đã thực hiện các nhiệm vụ sau 1. Giới thiệu phổ phát xạ sóng điều hoà và hai hướng tiếp cận lý thuyết tính toán HHG. 2. Trình bày mô hình Lewenstein và thực hiện biến đổi các phép tính để th ...


Khóa luận Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Khóa luận Xây dựng hệ thống bài tập đạo hàm và ứng dụng nhằm phát triển năng lực cho học sinh


Từ những vấn đề đã trình bày, có thể rút ra một số kết luận sau: + Khóa luận đã cũng cố kiến thức và xây dựng được hệ thống bài tập ứng dụng đạo hàm để giải quyết các bài toán nhằm giúp HS đọc hiểu, nắm rõ tri thức, tăng cường tính thực hành và vận hành tri thức, phát huy tính tích cực của học si ...


Khóa luận Xây dựng một số chủ đề tích hợp chương trình vật lý lớp 10 và 11 THPT

Khóa luận Xây dựng một số chủ đề tích hợp chương trình vật lý lớp 10 và 11 THPT


PHIẾU TỰ HỌC (Dành cho GV) Nhiệm vụ 1: - Vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể (như các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi, ) cùng với khí, bụi và bức xạ điện từ. - Thiên hà chứa Mặt trời và các hành tinh của nó (trong đó ...