Luận Văn Khoa Học Tự Nhiên

Toán học rời rạc - Phần 2

Toán học rời rạc - Phần 2


Toán rời rạc là một lĩnh vực của toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ của toán rời rạc khi phải đếm các đối tượng, khi nghiên cứu quan sát giữa các tập rời rạc, khi phân tích các quá trình hữu hạn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm nâng tầm quan trọng của toán ...


Bài giảng Phương trình vi phân

Bài giảng Phương trình vi phân


Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. V ...


Tích phân hàm tỉ - hàm lượng giác

Tích phân hàm tỉ - hàm lượng giác


Cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số và chuỗi hàm. Rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực công nghệ thông ...


Bài 6 - Một số dạng tích phân khác

Bài 6 - Một số dạng tích phân khác


Cung cấp cho người học các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến số và các kiến thức của lý thuyết chuỗi : Chuỗi số và chuỗi hàm. Rèn luyện kỹ năng tính toán, phương pháp tư duy toán học cho sinh viên, giúp họ thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học với các lĩnh vực công nghệ thông ...


Bài giảng giải tích 4

Bài giảng giải tích 4


Định nghĩa tích phân 2-lớp: 1.1.1 Khái niệm về miền đo được: Miền đa giác là miền đo được (có diện tích). Giả sử D là một miền phẳng bị chặn, được giới hạn bởi một hay một số hữu hạn đường cong Jordan đóng. Gọi Q là một miền đa giác chứa trong D, S(Q) là diện tích của nó. Gọi Q’ là một miền đa giác ...


Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động

Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động


Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgi ...


Sử dụng lịch thủy triều Anh để tính toán các bài toán thủy triều cho cảng Cái Mép - Vũng Tàu

Sử dụng lịch thủy triều Anh để tính toán các bài toán thủy triều cho cảng Cái Mép - Vũng Tàu


Thủy triều là hiện tượng dâng, rút của mực nước biển tuân theo quy luật tác động của lực tạo triều gây ra bởi mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Dưới tác động của lực tạo triều, nước biển dâng lên và bao bọc vỏ trái đất theo hình dạng một Elipxoit mà bán trục lớn nhất trùng với hướng lực tạo triề ...


Chuyên đề Lượng giác một số và ứng dụng

Chuyên đề Lượng giác một số và ứng dụng


Cuốn sách “LƯỢNG GIÁC – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG” này được biên soạn với mục đích cung cấp, bổ sung kiến thức cho học sinh THPT và một số bạn đọc quan tâm đến mảng kiến thức này trong quá trình học tập và làm việc. Ở cuốn sách này, ngoài việc đưa ra những khái niệm và dạng bài tập cơ bản, chúng ...


Kết hợp máy tính bỏ túi và Mapple giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phuơng trình vi phân thường

Kết hợp máy tính bỏ túi và Mapple giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phuơng trình vi phân thường


Để nghiên cứu phương trình vi phân, người ta thường không giải trực tiếp phương trình, mà sử dụng hai phương pháp: phương pháp định tính và phương pháp giải gần đúng - tìm nghiệm dưới dạng xấp xỉ. Để giải gần đúng phương trình vi phân, người ta thường dùng phương pháp giải tích và phương pháp số - t ...


Bồi dưỡng Toán THCS - Đầy đủ

Bồi dưỡng Toán THCS - Đầy đủ


Rõ ràngmọi chuyện không đơn giản chút nào. Tuy nhiên cólẽ cácbạncũngsẽ nhận rasự tinhtế trong bài tóan, đó là ởbậccủamỗi phương trình. Phương trình đầu tiên bậc 2 cólẽ chứa P. Thể nhưng nó không ởmộtdạng tích thuận tiện nào,trong khi phương trình thứ hailại ởdạng tích vàbậc 4,gấp đôibậc 2.Nếu ...


Lời giải định lí Fermat

Lời giải định lí Fermat


An elliptic curve over Q is said to be modular if it has a finite covering by a modular curve of the form X0(N ). Any such elliptic curve has the property that its Hasse-Weil zeta function has an analytic continuation and satisfies a functional equation of the standard type. If an elliptic curve ...


Khai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa

Khai thác các bài toán hình học cơ bản trong sách giáo khoa


KHAI THÁC MỘT BÀI TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA Trong hoạt động dạy và học Toán nói chung, đối với bộ môn hình học nói riêng thì vấn đề khai thác, nhìn nhận một bài toán cơ bản dưới nhiều góc độ khác nhau nhiều khi cho ta những kết quả khá thú vị. Ta biết rằng ở trường phổ thông, việc ...


Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương

Tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dương


Vấn đề tìm các tập xác dịnh duy nhất hàm trên trờng đặc số dơng là một trong những vấn đề mới của lý thuyết số. Cho đến nay mới chỉ có rất ít công trình theo hớng nghiên cứu này. Luận văn có mục đích giới thiệu những kết quả mới nhất nhằm tìm ra những cách tiếp cận sâu hơn. Nội dung nghiên cứu b ...


Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor

Một kết quả hữu hạn cho tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun Tor


Mục lục Trang Mục lục 1 Lời cảm ơn 2 Mở đầu 3 Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 6 1.1. Môđun Artin và đối ngẫu Matlis . 6 1.2. Biểu diễn thứ cấp . 8 1.3. Chiều Noether của môđun Artin 10 1.4. Hàm tử mở rộng và hàm tử xoắn 12 1.5. Dãy chính quy và độ sâu của môđun . 15 Chương 2. Dãy ...


Chiều Noether của Mô đun Artin

Chiều Noether của Mô đun Artin


Công trình được hoàn thành tại Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dung Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn họp tại: Trường Đại học sư phạm - ĐHTN


Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình

Về dạng định lý cơ bản thứ hai kiểu cartan cho các đường cong chỉnh hình


Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình 1.1Hàm phân hình . 1.2 Lý thuyết Nevanlinna cho Hàm phân hình 1.2.1Các hàm Nevanlinna cho Hàm phân hình .8 1.2.2Một só ví dụ về các hàm Nevanlinna 1.2.3 Một số tính chất của các hàmNevanlinna 1.2.4 Định lý cơ bản thứ nhất của Nevanlinna .14 1.2.5 Định ...


Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip


ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xu hướng phát triển bùng nổ thông tin ngày này, các nhu cầu về thông tin liên lạc ngày càng mở rộng. Nó đi đôi với nhu cầu đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ. Đối với nhà khai thác mạng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với khả năng tăng khả năng cạnh tranh. Đó là điều tất yế ...


Tài liệu xác suất thống kê.

Tài liệu xác suất thống kê.


Lý thuyết xác suất thống kê là một bộphận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Ta có thểhiểu hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không thểnói trước nó xảy ra hay không xảy ra khi thực hiện một lần quan sát. Tuy nhiên, nếu tiến hành quan sát khá nhiề ...


Phương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng giải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng

Phương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng giải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng


Phương pháp bắn ngẫu nhiên định hướng iải một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp và ứng dụng Issue Date: 2010 Abstract: Chương 1: trình bày một số kiến thức chuẩn bị có liên quan về phương pháp Monte-Carlo như: phân bố đều, phương pháp loại trừ Von Neuman, phương pháp dò tìm ngẫu nhiên. ...


Các bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giác

Các bài giảng bổ sung về đẳng thức lượng giác


Trong chương trình Toán học ở trung học phổ thông, lượng giác là một trong những mảng kiến thức rất cơ bản và quan trọng. Phần kiến thức này khá đồ sộ với những công thức lượng giác, những mối liên quan ràng buộc giữa góc, cạnh và các yếu tố khác. Chính vì vậy việc giải các bài toán lượng gi ...