Luận Văn Khoa Học Tự Nhiên

Phương pháp giảng dạy - dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoa

Phương pháp giảng dạy - dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoa


Chuyên đề phương pháp giảng dạy: dạy học đường thẳng trong 2 bộ sách giáo khoa MỤC LỤCA. GIỚI THIỆU I. Lý do chọn đề tài 3 II. Xây dựng đề cương nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu Định hướng nghiên cứu Phương pháp và tổ chức nghiên cứu B. LỊCH SỬ 4 I. Lịch sử của mối quan hệ giữa đại số và hình h ...


Mối quan hệ giữa đại số - Hình học qua phép tịnh tiến

Mối quan hệ giữa đại số - Hình học qua phép tịnh tiến


Chuyên đề phương pháp giảng dạy: Mối quan hệ giữa đại số - hình học phép tịnh tiến - ứng dụng nghiên cứu vẽ đồ thị hàm số PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài : - Đại số-Giải tích-Hình học là những bộ môn cơ bản cấu thành nên khoa học Toán học. Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐS-GT-HH là một ...


Chuyên đề Phương pháp giảng dạy - dạy học thống kê

Chuyên đề Phương pháp giảng dạy - dạy học thống kê


Chuyên đề phương pháp giảng dạy môn Thống kê Phần I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Mỗi một mảng kiến thức đều có tầm quan trọng và những ứng dụng nhất định, mỗi người khi chọn cho mình một đề tài nghiên cứu cũng đều xuất phát từ những lý do nào đó. Do đó khi chọn cho mình đề tài này tôi cũng xuất p ...


Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông

Khái niệm xác suất trong dạy học toán ở trường phổ thông


Chuyên đề phương pháp giảng dạy: KHÁI NIỆM XÁC SUẤT TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGMỤC LỤCI. MỞ ĐẦU 1 I.1. Lý do chọn đề tài 1 I.2. Mục đích nghiên cứu 1 I.3. Phương pháp nghiên cứu 1 II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 II.1. Sơ lược lịch sử hình thành khái niệm xác suất 1 II.2. Các cách định nghĩa khái ...


Dạy khái niệm số phức trong chương trình phổ thông lớp 12

Dạy khái niệm số phức trong chương trình phổ thông lớp 12


Chuyên đề phương pháp giảng dạy: DẠY KHÁI NIỆM SỐ PHỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG LỚP 12 I.Lý do chọn đề tài : 1. Trong tất cả các tập hợp số, tập số phức là tập lớn nhất và trừu tượng, nên để giảng dạy cho học sinh PTTH người giáo viên phải nắm rõ về nó thì mới có thể giảng dạy một cách hiệu qu ...


Không gian phân thớ và một vài tính chất

Không gian phân thớ và một vài tính chất


MỤC LỤC Trang phụ bìa 1 Lời cảm dn 2 Mục lục 3 Danh sách hình 4 Mở đầu 5 0,1 Tính cấp thiết, mục tiêu của đề tài 5 0,1,1 Tính cấp thiết 5 0,1,2 Mục tiêu của đề tài 5 0,2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5 0,3 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu 6 0 ...


Một số vấn đề về hình học giả Euclide

Một số vấn đề về hình học giả Euclide


Luận văn với đề tài “Một số vấn đề về Hình học giả Euclide” nhằm làm rõ định nghĩa và một số tính chất của các khái niệm cơ bản trong Hình học giả Euclide. Đồng thời, luận văn đi vào tìm hiểu một số bất biến của Hình học giả Euclide, mối liên hệ giữa Hình học giả Euclide với Hình học Euclide và với ...


Một số tính chất của trường hữu hạn

Một số tính chất của trường hữu hạn


CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 8 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NHÓM 8 1.1 Nhóm con 8 1.2 Nhóm hữu hạn sinh 8 1.3 Cấp của nhóm - cấp của phần tử 9 2. MỘT SỐ KIẾN THỨC VÀNH VÀ TRƯỜNG 9 2.1 Định nghĩa . 9 2.2 Trường con 9 2.3 Đồng cấu vành 10 2.4 Đặc số của vành . 11 3. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ ĐA THỨC 1 ...


Giải một số phương trình vi phân bằng phương pháp chuỗi

Giải một số phương trình vi phân bằng phương pháp chuỗi


Chương 1 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. CHUỖI LŨY THỪA 6 1.1 Định nghĩa . 6 1.2 Khoảng hội tụ . 6 1.3 Các tính chất của chuỗi lũy thừa . 7 1.4 Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa . 7 1.5 Một vài khai triển cơ bản 8 2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN . 9 2.1 Khái niệm về phương trình vi phân 9 2.2 Phương trình vi ...


Phương trình Pell

Phương trình Pell


Mục đích nghiên cứu là tập hợp và hệ thống lại một số kiến thức cơ bản của liên phân số. Đồng thời vận dụng kiến thức này vào nghiên cứu phương trình Pell có đặc điểm gì? Phương pháp giải và ứng dụng của nó trong Số học? Xây dựng hệ thống ví dụ nhằm bổ sung làm sáng tỏ phần lý thuyết và các bài tập ...


Một số bài tập lý thuyết nhóm

Một số bài tập lý thuyết nhóm


CHƯƠNG I. NHÓM VÀ NHÓM CON . 1 A. Lý thuyết 1 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp 2 C. Một số bài tập có lời giải 3 D. Một số bài tập rèn luyện . 10 CHƯƠNG II. NHÓM HỮU HẠN SINH 11 A. Lý thuyết . 11 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 12 C. Một số bài tập có lời giải . 12 D. Một số ...


Một số vấn đề về không gian Sobolev

Một số vấn đề về không gian Sobolev


Phương trình đạo hàm riêng ra đời vào khoảng thế kỉ thứ XVII do nhu cầu của cơ học và các ngành khoa học khác. Nó ngày càng có vai trò quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong khoa học và công nghệ. Ngày nay, phương trình đạo hàm riêng trở thành một bộ môn toán học cơ bản vừa mang tính lí thuyết cao ...


Idean nguyên tố đối liên kết và Đồng điều địa phương

Idean nguyên tố đối liên kết và Đồng điều địa phương


Iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun đồng điều địa phương. Chương này nghiên cứu các tính chất của iđêan nguyên tố đối liên kết và sự hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun đồng điều địa phương H (M ). Phần đầu tiên của chương này dành cho việc nghiên cứu các tính chất của ...


Chuyên đề Về bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Toán ở Tiểu học các bài toán về chia hết

Chuyên đề Về bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Toán ở Tiểu học các bài toán về chia hết


PHẦN I: MỞ ĐẦU I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với nền kinh tế thị trường, đất nước ta đang trên đà phát triển. Đảng ...


Hướng dẫn giải Toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá - Giỏi khối lớp 4

Hướng dẫn giải Toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá - Giỏi khối lớp 4


ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI KHỐI LỚP 4. Người thực hiện: Trịnh Thị Cẩm Vân Lớp: CĐ Tiểu học 3E Trường CĐSP Hải Dương A - PHẦN KHÁI QUÁT I, Lý do chọn đề tài: Tiểu học là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phá ...


Khái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPT

Khái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPT


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 §I. Lý do chọn đề tài và những câu hỏi ban đầu .1 §II. Khung lý thuyết tham chiếu .2 §III. Trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu – Mục đích nghiên cứu .5 §IV. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn 6 Chương 1 : ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM XÁC SUẤT 8 §I. ...


Tiếp cận khái niệm Giới hạn

Tiếp cận khái niệm Giới hạn


Mục đích nghiên cứu 2.1. Xác định cơ sở lý luận cơ bản về phát huy TTCNT của học sinh qua học môn Toán . 2.2. Thiết kế xây dựng những phương thức sư phạm thích hợp cho việc dạy học chủ đề Giới hạn theo hướng phát huy TTCNT của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Tìm hiểu dạy học chủ đề Giới hạ ...


Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thức

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học bất đẳng thức


MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Giả thuyết khoa học . 3 3. Mục đích nghiên cứu . 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu . 4 6. Cấu trúc luận văn . 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 6 1.1. Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn . 6 1.1.1. Khái ...


Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)


MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU (đề tài dài 168 trang) 2.1. Mục đích nghiên cứu Xây dựng được hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học “Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác” ở lớp 11, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học Đạị số và Giải tích (nâng cao) ở trường THPT. 2.2. Nhi ...


Toán học rời rạc - Phần 1

Toán học rời rạc - Phần 1


Trình bày các vấn đề của lý thuyết tổ hợp xoay quanh 4 bài toán cơ bản : Bài toán đêm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tới ưu tổ hợp. Nội dung cảu phần I không những giúp nâng cao tư duy toán, mà còn làm quen với tư duy thuật toán trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời cũ ...