Luận Văn Khoa Học Tự Nhiên

Sử dụng phần mềm GSP để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoay

Sử dụng phần mềm GSP để thiết kế bài giảng một số nội dung dạy học về khối đa diện và mặt tròn xoay


Đểgiải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu đổi mới PPDH và việc dạy chay, dạy học theo lối truyền thụmột chiều; giữa nội dung dạy họcvà nhu cầu hiểu biết của HS; giữa sựtiến bộ củakhoa học công nghệvới PPDH lạc hậu thiếu sự hỗtrợ của CNTT, đã có nhiều công trình nghiên cứu việc sửdụng GSP để dạy học ...


Biểu diễn trực quan hỗ trợ HS khám phá một số kiến thức hình học phẳng

Biểu diễn trực quan hỗ trợ HS khám phá một số kiến thức hình học phẳng


Đểgiải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu đổi mới PPDH và việc dạy chay, dạy học theo lối truyền thụmột chiều; giữa nội dung dạy họcvà nhu cầu hiểu biết của HS; giữa sựtiến bộ củakhoa học công nghệvới PPDH lạc hậu thiếu sự hỗtrợ của CNTT, đã có nhiều công trình nghiên cứu việc sửdụng GSP để dạy học ...


Một số tính chất hàm lồi và ứng dụng

Một số tính chất hàm lồi và ứng dụng


Đây là khóa luận tốt nghiệp ĐHSP:Một số tính chất hàm lồi và ứng dụng nội dung. quá nhiều nên mình không thể tải lên hết


Nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán Cauchy - Dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai

Nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán Cauchy - Dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai


MỤC LỤC Lời cảm ơn . 1 Phần mở đầu 3 1. Lí do chọn khoá luận .3 2. Đối tượng, phương pháp, phạm vi nghiên cứu 3 3. Mục đích, nhiệm vụ và những đóng góp của khoá luận .4 Chương 1. Một số kiến thức liên quan . .5 1.1 Không gian Sobolev . .5 1.2 Một vài không gian của các hàm .17 1.2.1 Kh ...


Một lớp các phương pháp giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu

Một lớp các phương pháp giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu


MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu 3 Mở đầu 5 CHƯƠNG I KIẾN THỨC CƠ SỞ 1.1 Quan hệ thứ tự trong không gian 7 1.2 Các định nghĩa 7 1.3. Giới thiệu bài toán tối ưu nhiều mục tiêu 12 1.4. Các khái niệm tối ưu 13 1.4.1 Tối ưu Pareto 13 1.4.2 Nghiệm tối ưu Pareto chặt và yếu 15 ...


Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự

Các kỹ thuật toán học cho bài toán so sánh đa trình tự


TÓM TẮT LUẬN VĂN So sánh đa trình tự(Multiple Sequence Alignment-MSA) là một trong 10 bài toán lớn của Sinh tin học(Bioinformatics). MSA đóng vai trò quan trọng trong Sinh tin học nói chung và lĩnh vực tìm kiếm gene (Gene Finding) nói riêng. MSA là một bài toán NP, và hoàn toàn chưa có giải ph ...


Khảo sát tính khả tích lebesgue

Khảo sát tính khả tích lebesgue


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Lịch sử vấn đề . 1 3. Mục đích nghiên cứu . 1 4. Phạm vi nghiên cứu . 2 5. Phương pháp nghiên cứu . 2 PHẦN NỘI DUNG 3 PHẦN I: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 3 1. Độ đo trên một đại số tập hợp 3 1.1. Định nghĩa độ đo 3 1.2. Một số tính chất c ...


Lý thuyết về thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất

Lý thuyết về thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất


LỜI NÓI ĐẦU Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu đờivà có nhiều ứng dụng hiện đại.Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đươc đề xuất từ những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler.Chính ông là người đã sử dụng đồ thị để giải bài toán ...


Phương trình trên nhóm abel hữu hạn

Phương trình trên nhóm abel hữu hạn


MỤC LỤC Mục lục i Lời mở đầu 1 Chương 1 đặc trưng của nhóm abel hữu hạn 3 1.1 Khái niệm và các tính chất cơ bản . 3 1.2 Hệ thức trực giao của các đặc trưng . 6 1.3 Thặng dư bậc hai, kí hiệu Legendre . 8 1.4 Đặc trưng trên trường hữu hạn Fq, tổng Gauss 10 1.5 Đặc trưng môđun k . 14 ...


Xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm

Xử lý số liệu và quy hoạch háo thực nghiệm


Phần I: Xử lí số liệu kết quả nghiên cứu Chương 1: Các đặc trng thống kê của tập số liệu kết quả nghiên cứu. 1.Các tham số đặc trưng về sự tập trung của tập số liệu: 4 1.1.Tần xuất (Pi) 1.2.Số trội (Mo). 5 1.3.Khoảng của tập số (R) 6 1.4.Số trung vị (Me) vμ số tứ phân vị (Q). 1.5.Trung bình cộng( X ...


Một số bất đẳng thức hình học

Một số bất đẳng thức hình học


Mục lục 1 Mở đầu . 3 Chương 1. Các bất đẳng thức trong tam giác và tù giác 6 1.1. Các bất đẳng thức đại số cơ bản . 6 1.2. Các đẳng thức và bất đẳng thức cơ bản trong tam giác 8 1.2.1. Các đẳng thức cơ bản trong tam giác . 8 1.2.2. Các bất đẳng thức cơ bản trong tam giác . 10 1.3. Bất đẳng ...


Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành toán -Toán tin

Giải tích 2 dành cho sinh viên ngành toán -Toán tin


Đây là giáo trìnhGiải tích 2dành cho sinh viên ngành Toán hay ngành Toán Tin. Nội dung đề cập đến một số khái niệm cơ bản nhất về dãy và chuỗi hàm, không gian Rn , tính liên tục, đạo hàm và tích phân Riemann của hàm nhiều biến thực. Để đọc được giáo trình này sinh viên cần có kiến thức căn bản c ...


Cơ sở logic toán của các phép chứng minh toán học cơ bản và áp dụng chứng minh các bài toán phổ thông

Cơ sở logic toán của các phép chứng minh toán học cơ bản và áp dụng chứng minh các bài toán phổ thông


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CHỨNG MINH TOÁN HỌC. 1.1. Vị từ n ngôi. Giả sử M , B ={0,1} *Vị từ n ngôi xác định trên M là ánh xạ f: Mn B sao cho a = (a1,a2, .,an)Mn f(a) có giá trị bằng 1 thì f(a) là mệnh đề đúng; f(a) có giá trị bằng 0 thì f(a) là mệnh đề sai. Kí hiệu: f(x1,x2, .,xn) Vị từ n ngôi xác định trên ...


Giải toán bằng phương pháp hàm số các đề thi đại học

Giải toán bằng phương pháp hàm số các đề thi đại học


Nghiệm của phương trình u(x)  v(x) là hoành độ giao điểm của đồ thị với đồ thị . 2. Nghiệm của bất phương trình u(x)  v(x) là phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị nằm ở phía trên so với phần đồ thị . 3. Nghiệm của bất phương trình u(x)  v(x) là phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị ...


Giáo án Toán 12

Giáo án Toán 12


Nắm được mối liên hệ giữa dấu của đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số. + Nắm được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số. 2/ Kỹ năng: Biết xét tính đơn điệu của một số hàm số đơn giản. Biết kết hợp nhiều kiến thức liên quan để giải toán. 3/ Tư duy và thái độ: Thận trọng, chính xác.


Chuyên đề Tri thức vecto - Phương pháp giảng dạy

Chuyên đề Tri thức vecto - Phương pháp giảng dạy


Nghiên cứu trường tri thức vecto LÍ DO Là phương pháp giải toán hiệu quả,và không phụ thuộc vào hình vẽ (Nó khắc phục được hạn chế của phương pháp tổng hợp).Cung cấp công cụ mới để chứng minh định lí,tính chất hình học đơn giản hơn (ví dụ như định lí Thales,Pythagore,hàm số sin;hệ thức lượng tron ...


Chuyên đề Tri thức hàm số - Phương pháp giảng dạy - Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Tri thức hàm số - Phương pháp giảng dạy - Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


Dạy học tri thức hàm số ở phổ thông: Nghiên cứu trường sinh thái của tri thức "khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số" Mục lụcI/ Dẫn nhập 3 1) Lí do chọn đề tài 3 2) Mục đích nghiên cứu 3 3) Hệ câu hỏi nghiên cứu 3 4) Phương pháp nghiên cứu 4 5) Phạm vi của đề tài 4 II/ Lịch sử hình thành và phát triển ...


Dạy học bất phương trình bậc nhất hai ẩn và những ứng dụng trong toán học (môn đại số - Lớp 10)

Dạy học bất phương trình bậc nhất hai ẩn và những ứng dụng trong toán học (môn đại số - Lớp 10)


Bất phương trình bậc nhất hai ẩn DẠY HỌC BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG TOÁN HỌC (Môn ĐẠI SỐ - Lớp 10) 1) Lí do chọn đề tài: - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một mảng kiến thức hay và quan trọng ở trường phổ thông, có nhiều ứng dụng trong thực tế. - Vấn đề tìm miền ...