Khảo sát tinh dầu tần dày lá

Luận văn dài 43 trang: MỤC LỤC: LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN MỤC LỤC ii TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI iv DANH SÁCH PHỤ LỤC v PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 I. Lý do chọn đề tài: 7 II. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu: 7 III. Giới hạn của đề tài: 8 IV. Những giả thuyết của đề tài: 8 V. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu: 8 VI. Các bước thực hiện đề tài: 8 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 A – LÝ THUYẾT: 10 I. Tìm hiểu về cây tần dày lá: 10 I.1. Mô tả cây 4 I.2. Nơi sống và thu hái: 11 I.3. Công dụng của cây tần dày lá: 11 II. Tìm hiểu về tinh dầu: 13 II.1. Trạng thái tự nhiên: 13 II.2. Phân bố tinh dầu trong thiên nhiên: 13 II.3. Quá trình tích lũy tinh dầu: 13 II.4. Tính chất lý – hóa của tinh dầu: 14 II.4.1. Tính chất vật lý: 14 II.4.2. Tính chất hóa học 14 II.4.3. Công dụng của tinh dầu 14 II.4.4. Nguyên tắc sản xuất tinh dầu từ nguyên liệu thiên nhiên: 15 II.4.5. Các phương pháp sản xuất tinh dầu 15 II.4.5.1. Phương pháp cơ hoc 15 II.4.5.2 Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 15 II.4.5.3. Phương pháp trích bằng dung môi dễ bay hơi 16 II.4.5.4. Trích ly bằng dung môi không bay hơi : 16 II.4.5.5. Phương pháp trích ly bằng CO2 16 II.4.5.6. Phương pháp sinh học 17 III. Tìm hiểu về tinh dầu của cây tần dày lá: 17 B – THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ: 18 I. Dụng cụ và hóa chất: 18 I.1. Dụng cụ: 18 I.2. Hóa chất: 18 II. Ly trích tinh dầu tần dày lá và xác định các chỉ số vật lí, chỉ số hóa học của tinh dầu: 18 II.1 Ly trích tinh dầu tần dày lá 18 II.2. Xác định chỉ số vật lí, chỉ số hóa học của tinh dầu 19 II.2.1. Đánh giá cảm quan 19 II.2.2. Xác định chỉ số vật lí 19 II.2.3. Xác định chỉ số hóa học 20 III. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng tinh dầu trong quá trình chưng cất: 22 III.1. Khảo sát nguyên liệu xay và không xay 22 III.2. Khảo sát thời gian để héo nguyên liệu 22 III.3. Khảo sát thời gian chưng cất 23 III.4. Khảo sát lượng nước chưng cất 24 IV. Xác định thành phần hóa học của tinh dầu 25 V. Thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu tần dày lá 26 V.1. Chuẩn bị 26 V.2. Thí nghiệm 27 VI. Định tính thành phần hợp chất tự nhiên có trong cây tần dày lá 29 V.1. Khảo sát sự hiện diện của hợp chất sterol 29 V.1.1. Đại cương về sterol 29 V.1.2. Một số thuốc thử dùng để nhận biết sterol 29 V.1.2. Định tính sterol 30 V.2 Khảo sát sự hiện diện của hợp chất flavon 31 V.2.1. Đại cương về flavon 31 V.2.2. Thuốc thử flavon 31 V.2.3. Thí nghiệm định tính flavon 31 V.3. Khảo sát sự hiện diện của hợp chất glucosid 32 V.3.1. Đại cương về glucosid 32 V.3.2. Thuốc thử định tính glucosid 32 V.3.3. Thí nghiệm định tính glucosid 32 V.4. Khảo sát sự hiện diện của hợp chất saponin: 33 V.4.1. Đại cương về saponin 33 V.4.2. Thí nghiệm định tính saponin 33 V.5. Khảo sát sự hiện diện của hợp chất tanin 34 V.5.1. Đại cương về tanin 34 V.5.2. Thuốc thử dùng để nhận biết tanin 34 V.5.3. Thí nghiệm định tính tanin 35 V.6. Khảo sát sự hiện diện của hợp chất alkaloid 35 V.6.1. Đại cương về alkaloid 35 V.6.2. Một vài thuốc thử dùng để nhận biết alkaloid 36 V.6.3. Thí nghiệm định tính alkaloid 36 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY