Khảo sát mối liên hệ định lượng giữa độc tính và cấu trúc của các hợp chất benzen

KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ ĐỊNH LƯỢNG GIỮA ĐỘC TÍNH VÀ CẤU TRÚC CỦA CÁC HỢP CHẤT BENZEN THÁI SANH NGUYÊN BÌNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Hóa lượng tử trong nghiên cứu Qsar mối quan hệ giữa định lượng giữa độc tính - cấu trúc Chương 2: Tác dụng sinh học Chương 3: Cơ học lượng tử, lý thuyết về vân đạo phân tử các phương pháp cấu trúc điện tử Chương 4: Phương pháp xử lí số liệu Chương 5: Sơ lược về các hợp chất dẫn xuất Benzen Chương 6: Phần mềm và phương pháp thực hiện Chương 7: Khảo sát QSAR 77 hợp chất dẫn xuất Benzen phân loại hoạt tính gây độc hại của các dẫn xuất Benzen khảo sát các hợp chất Benzen Kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY