Khẳng định vai trò không thể thay thế của tập quán quốc tế trong quá trình điều chỉnh luật quốc tế

Nguồn của pháp luật được hiểu là nền tảng vật chất xã hội (hay hạ tầng kiến trúc xã hội) mà trên cơ sở đó một hệ thống pháp luật được hình thành, tồn tại và phát triển. Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật là nguồn gốc, nguồn lịch sử và nguồn của luật pháp quốc tế cũng không nằm ngoài khái niệm này. Nguồn của luật quốc tế là những hình thức biểu hiện sự tồn tại của những quy phạm pháp luật quốc tế do các chủ thể của luật quốc tế xây dựng nên được gọi là điều ước quốc tế, hoặc thừa nhận được gọi là tập quán quốc tế trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng nhằm điều chỉnh các quan hệ quốc tế giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau. Điều ước và tập quán quốc tế, về nguyên tắc, được coi là cách thức chủ yếu xây dựng quy phạm pháp luật quốc tế bắt buộc, hay còn gọi là luật “cứng” (“hard” law). Mặc dù điều ước quốc tế được xem là phương thức làm luật phổ biến trong lĩnh vực các lĩnh vực đời sống luật quốc tế nhưng các chủ thể của luật quốc tế lại vẫn áp dụng tập quán vì một số lý do. Không có những thủ tục phê chuẩn phức tạp như điều ước quốc tế, những quy tắc tập quán là cách thức dễ dàng hơn để đạt được sự thống nhất toàn cầu, bởi vì các chủ thể chủ động có thể bảo đảm sự mặc nhận từ phía các chủ thể thụ động – một thuận lợi đặc biệt trong giải quyết những vấn đề trong đời sống quốc tế. Phần nội dung dưới đây sẽ trình bày một số luận cứ khẳng định vai trò của tập quán quốc tế trong quá trình điều chỉnh các quan hệ pháp luật quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY