Kết cấu chương trình phát thanh

A - MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài: 1 3. Mục đích, phạm vi nghiên cứu: 1 4. Phương pháp nghiên cứu: 2 5.Kết cấu tiểu luận : 2 B- NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 3 1.1 .Khái niệm báo phát thanh 3 1.2. Khái niệm chương trình phát thanh 3 1.3 . Đặc điểm của chương trình phát thanh 3 1.4. Các dạng chương trình phát thanh cơ bản 5 1.5 . Giới thiệu kết cấu một số chương trình phát thanh 7 a. Quán triệt các nguyên tắc của hoạt động báo chí XHCN. 7 b. Bám sát đặc trưng phát thanh và tôn chỉ mục đích của tờ báo nói. 7 CHƯƠNG II 11 THỰC TRẠNG KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 11 TẠI ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH TƯƠNG DƯƠNG 11 2.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Đài truyền thanh truyền hình Tương Dương 11 2.1.1 . Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Tương Dương 11 2.5. Nhận xét về kết cấu chương trình phát thanh ở Đài truyền thanh truyền hình Tương Dương 20 .2.6. Nguyên nhân của nhược điểm 21 2.6.1. Nguyên nhân chủ quan: 21 CHƯƠNG III 22 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH Ở ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH TƯƠNG DƯƠNG 22 3.1.Quan điểm của đội ngũ lãnh đạo Đài truyền thanh truyền hình Tương Dương 22 3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 23 3.3. Công tác biên tập chương trình, nội dung chương trình, cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị 24 3.3.1 .Về nội dung chương trình phát thanh 24 3.3.2 . Về biên tập nội dung chương trình 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY