Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương giữa Việt Nam và EU

Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Tổng quan về kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng thương mại quốc tế . 3 I. Đàm phán 3 1. Khái niệm đàm phán 3 2. Đặc điểm của đàm phán . 4 3. Các yếu tố ảnh hưởng của đàm phán 5 3.1. Lợi thế . 5 3.2. Thời gian 8 3.3. Thông tin 9 II. Đàm phán thương mại quốc tế 10 1. Khái niệm đàm phán thương mại quốc tế . 10 2. Các rào cản trong đàm phán thương mại quốc tế . 11 III. Các kỹ thuật để đảm bảo thành công trong đàm phán thương mại quốc tế . 13 1. Kỹ thuật chuẩn bị . 14 1.1. Xác định mục tiêu chiến lược, chiến thuật . 14 1.2. Chuẩn bị về không gian 15 1.3. Chuẩn bị về thời gian, chương trình nghị sự 16 1.4. Chuẩn bị về đội ngũ tham gia đàm phán 16 1.5. Chuẩn bị tài liệu . 17 1.6. Chuẩn bị thông tin về đối tác 17 2. Kỹ thuật mở đầu cuộc đàm phán 17 3. Một số kỹ thuật cơ bản trong đàm phán . 18 3.1. Kỹ thuật đề nghị 18 3.2. Kỹ thuật giao tiếp, truyền đạt thông tin 20 4. Kỹ thuật kết thúc đàm phán 31 Chương II: Đặc điểm và thực trạng đàm phán thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và EU 33 I. Giới thiệu thị trường EU 33 1. Sự ra đời của Liên minh Châu Âu- EU . 33 2. Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội 35 3. Chính sách thương mại của EU 35 3.1. Chính sách thương mại nội khối 35 3.2. Chính sách thương mại ngoại khối 36 4. Đặc điểm thâm nhập về thị trường EU . 39 II. Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU 42 1. Chính sách thương mại của EU với Viêt Nam . 42 2. Chính sách thương mại của Việt Nam đối với EU . 43 3. Thực trạng tình tình thương mại giữa EU và Việt Nam 44 III. Thực trạng vận dụng các kỹ thuật đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế giữa doanh nghịêp Việt Nam và EU . 49 1. Kỹ thuật chuẩn bị đàm phán . 49 2. Kỹ thuật mở đầu đàm phán 55 3. Một số kỹ thuật chính trong quá trình đàm phán 57 4. Kỹ thuật kết thúc đàm phán . 62 IV. Một số đặc điểm về phong cách đàm phán của doanh nghiệp Việt Nam và các nước EU . 62 1. Một số đặc điểm phong cách đàm phán của doanh nghiệp Việt Nam và EU . 62 2. Các đặc điểm tạo nên phong cách đàm phán của một số nước EU 66 2.1. Anh quốc 67 2.2. Pháp 68 2.3. Cộng hoà Liên bang Đức 70 2.4. Tây Ban Nha 72 2.5. Phần Lan . 73 2.6. Hà Lan 73 Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đàm phán trong hợp đồng thương mại quốc tế giữa Việt Nam và EU . 75 I. Đánh giá hiệu quả đàm phán hợp đồng ngoại thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và EU . 75 II. Đánh giá triển vọng và thách thức trong mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU . 78 1. Các triển vọng đối với quan hệ thương mại Việt Nam và EU- 25 78 2. Các thách thức đối với quan hệ thương mại với Việt Nam và EU-25 . 79 III. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả đàm phán hợp đồng ngoại thương giữa Việt Nam và EU . 80 1. Một số giải pháp từ phía Nhà nước . 80 1.1. Duy trì và phát triển quan hệ giữa hai nước . 80 1.2. Nâng cao hiệu quả quản l‎ý của Nhà nước về các hoạt động thương mại quốc tế . 82 1.3. Kế hoạch đào tạo bài bản đội ngũ chuyên gia kinh tế quốc tế . 83 1.4. Tạo thế đàm phán cho doanh nghiệp bằng việc hỗ trợ quảng bá thương hiệu . 84 2. Giải pháp từ phía doanh nghiệp 85 2.1. Xây dựng chiến lược phát triển và hợp tác ổn định, lâu dài . 85 2.2. áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong quản l‎ý chất lượng 86 2.3. Chủ động thâm nhập thị trường EU 86 2.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ đàm phán 88 Kết luận 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY