Hướng dẫn sử dụng phần mềm: GoldWave, Total Video Convert, Ulead DVD Movie, Proshow Producer và ProShow Gold

Chương I. Multimedia (Giải Trí Đa Phương Tiện) 1 Bài 1. Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm GoldWave 1 A. Giới Thiệu: 1 B. Cài Đặt: 1 C. Hướng Dẫn Chi Tiết 3 D. Thực hành 8 Bài 2. Total Video Convert 9 A. Giới Thiệu: 9 B. Cài Đặt: 9 C. Hướng Dẫn Chi Tiết 12 D. Thực hành 16 Bài 3. Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Ulead DVD Movie 17 A. Giới Thiệu: 17 B. Cài Đặt: 17 C. Hướng Dẫn Chi Tiết 22 D. Thực hành 28 Bài 4. Cài đặt và sử dụng phần Proshow Producer và ProShow Gold 29 A. Giới Thiệu: 29 B. Cài Đặt: 29 C.Hướng Dẫn Chi Tiết 32 D. Thực hành 43 Chương II. Sercurity (Bảo Mật) 44 Bài 5. Bảo mật cơ bản 44 Bài 6. Norton Antivirus 2010 52 A. Giới thiệu: 52 B. Cài đặt: 52 C. Hướng dẫn chi tiết 56 D.Thực hành 66 Bài 7. Kaspersky Anti Virus 67 A. Giới Thiệu 67 B. Cài Đặt 68 C. Hướng Dẫn Chi Tiết 78 Bài 8. BKAV 46 A. Giới Thiệu 46 B. Cài Đặt 46 C. Hướng dẫn sử dụng 48 D. Thực hành 51 Chương III. Operating Systems (Hệ Điều Hành) 110 Bài 9. Windows XP Personal Edition 110 A. Giới Thiệu 110 Trường trung cấp nghề Việt – Hàn Bình Dương Giáo trình phần mềm ứng dụng 166 B. Cài Đặt Và Hướng Dẫn Chi Tiết: 110 C. Thực hành 116 Bài 10. Vietnamese For WinXP 117 A.Công dụng 117 B. Cài đặt 117 C. Hướng dẫn sử dụng 121 D.Thực hành 127 Bài 11. XPize 128 A.Công dụng 128 B.Cài đặt 128 C. Hướng dẫn sử dụng 129 D.Thực hành 130 Bài 12. TuneUp Utilities 131 A. Công dụng 131 B. Cài đặt 131 C. Hướng dẫn sử dụng 133 D. Thực hành 147 Chương IV. System Tool (Công Cụ Hệ Thống) 148 Bài 13. Deep Freeze Enterprise 148 A. Giới Thiệu 148 B. Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Deep Freeze Enterprise 148 C. Thực hành 157 Bài 14. Partition Magic 8.05 và Boot magic 8.0 158

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY