Học kỳ lao động đề số 14, Phân tích các biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động, kèm tình huống

Về điều kiện áp dụng, trường hợp mà bài đã cho thuộc trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, khó xác minh được sự thật do vấn đề của chị H là vấn đề liên quan đến tài sản của công ty, liên quan đến chứng từ sổ sách cần phải có nhiều thời gian để tìm được nhiều tình tiết chứng minh chị H đã có hành vi tham ô tài sản của công ty M, cho nên công ty M đáp ứng đầy đủ điều kiện về tạm đình chỉ công việc. Thứ hai, về thủ tục: trong bài cũng chưa nêu rõ là công ty M đã hỏi ý kiến của ban chấp hành hay chưa cho nên phần nào em sẽ nêu ra 2 trường hợp đồng thời ở phía dưới cũng đưa ra 2 cách giải quyết. Trường hợp thứ nhất là trước khi ra quyết định thì công ty M chưa tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở mà đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với chị H. Trường hợp thứ hai là công ty M đã tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở và cả hai bên cùng nhất trí ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H. Như vậy, nếu như công ty M rơi vào trường hợp thứ nhất thì đương nhiên việc công ti M ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H là sai về thủ tục. Còn nếu như công ty M rơi vào trường hợp thứ hai là công ty M đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ công việc, Thứ ba, về thời hạn tạm đình chỉ công việc. Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 BLLĐ thì “ thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 3 tháng ” mà theo như dữ kiện đầu bài cho là “trong thời gian từ tháng 2/2007 đến tháng 4/2909, công ty M đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với H cho đến khi giải quyết xong vụ việc, hưởng 50% lương” tức là từ khi phát hiện ra hành vi tham ô của chị H bắt đầu từ năm 2007 đến khi công ty M ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị là năm 2009, khoảng thời gian mà công ty M ra quyết định là 2 năm. Mà Luật chỉ cho phép 15 ngày đối với trường hợp bình thường hoặc không quá 3 tháng đối với trường hợp đặc biệt tức là tính từ khi phát hiện ra hành vi của chị H là tháng 2 năm 2007 thì thời hạn để cho công ty M ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H hoặc là 15 ngày hoặc là đến tháng 7 năm 2007. Nhưng ở đây công ty M đã vượt quá số ngày mà Luật cho phép. Chính vì vậy, công ti M không thể ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H được cho dù ở điều kiện thứ 2 là về thủ tục đã đáp ứng được đầy đủ. Thứ tư là về chế độ áp dụng đối với chị H thì chị được hưởng 50% lương, điều này đúng với quy định tại khoản 2 Điều 92 BLLĐ. Từ những nhận định đã nêu, thì việc công ty M ra quyết định tạm đình chỉ công việc của chị H là sai. Sai này là sai về thời hạn do công ty đã vượt quá thời hạn mà luật đã cho phép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY