Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ắc qui tia sáng Hải Phòng

Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất nhưng nhiều khi là khâu quyết định. Các doanh nghiệp chỉ sau khi tiêu thụ được sản phẩm mới có thể thu hồi vốn, tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục là điều kiện tồn tại phát triển của xã hội. Tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế họach, sản xuất kinh doanh hợp lý về thời gian, số lượng, chất lượng, tìm cách phát huy thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự sống còn của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Qua nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty ắc qui Tia sáng Hải Phòng, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S. Nguyễn Liên Hương và qua quá trình nghiên cứu tài liệu, bằng sự hiểu biết hạn chế của mình trong khoá luận tốt nghiệp này, em đã phân tích và nêu ra các mặt đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ đó mạnh dạn nêu ra một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty đồng thời kiến nghị với nhà nước để giúp Công ty tháo gỡ những khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm của mình. Mục lục Lời nói đầu Chương I. Lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 1 1.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1 1.1.1 Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1 1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 2 1.1.2.1. Sự cần thiết của tiêu thụ sản phẩm 2 1.1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 3 1.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm 4 1.2.1. Nghiên cứu thị trường 5 1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8 1.2.2.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 8 1.2.2.2. Nội dung chiến lược tiêu thụ sản phẩm 9 1.2.3.Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 12 1.2.4. Lựa chọn kênh tiêu thụ 13 1.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ công tác bán hàng 18 1.2.6. Tổ chức hoạt động bán hàng 19 1.2.7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 19 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 22 1.3.1. Các yếu tố khách quan 22 1.3.1.1. Giá cả hàng hóa 22 1.3.1.2. Đối thủ cạnh tranh 23 1.3.1.3. Luật pháp - Chính sách quản lý của nhà nước 23 1.3.1.4. Các yếu tố về tiêu dùng 24 1.3.1.5. Yếu tố thuộc về thị trường 25 1.3.2. Yếu tố chủ quan thuộc về doanh nghiệp 25 1.3.2.1. Giá cả sản phẩm 25 1.3.2.2. Chất lượng sản phẩm và bao bì 26 1.3.2.3. Các yếu tố nguồn lực 26 1.3.2.4. Mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh 27 1.3.2.5. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 28 1.3.2.6. Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp 30 1.3.2.7. Vị trí điểm bán 30 Chương II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ắc qui tia sáng Hải Phòng 32 2.1. Khái quát về công ty ắc qui Tia sáng Hải Phòng 32 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 32 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 33 2.1.2.1. Chức năng 33 2.1.2.2. Nhiệm vụ 34 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 34 2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 38 2.1.4.1. Mặt hàng sản xuất 38 2.1.4.2. Công nghệ sản xuất 40 2.1.5. Cơ cấu tổ chức hoạt động tiêu thuu sản phẩm của Công ty 42 2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm 2000  2002 43 2.1.6.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2000 43 2.1.6.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001 46 2.1.6.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2002 49 2.2. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 51 2.2.1. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ 51 2.2.2. Các thị trường tiêu thụ 56 2.2.2.1. Thị trường trong nước 57 2.2.2.2. Thị trường xuất khẩu 59 2.2.3. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm 62 2.2.4. Tình hình tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty 67 2.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ bán hàng 69 2.3. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 70 2.3.1. Đánh giá chung 70 2.3.2. Những thành tựu đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm 71 2.3.3. Những khó khăn, hạn chế của Công ty 73 2.3.4. Một số nguyên nhân tồn tại 74 Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty ắc quy tia sáng Hải Phòng 76 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 76 3.2. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 77 3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và ngành chủ quản 90 Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY