Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo hình thức tín dụng chứng từ.

LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, không một quốc gia nào trên thế giới có thể tồn tại và phát triền mà thiếu các hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế. Xuất nhập khẩu trở thành chiếc cầu nối quan trọng để một nước tham gia vào đời sống kinh tế sôi động, đa dạng và phong phú của toàn cầu nhằm tìm kiếm các nguồn nguyên liệu dồi dào với chi phí thấp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển sản xuất trong nước, mang lại thu nhập ngày càng cao cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Với tư cách là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu được cho sự phát triển của thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện với những phương thức thanh toán an toàn và hiệu quả cho các bên tham gia, trong đó được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ. Phương thức này thật sự đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Tại Việt Nam, cùng với sự hội nhập nền kinh tế Thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đã thực sự bùng nổ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của công tác thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. Qua thực tế tìm hiểu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thì hình thức dịch vụ rất quan trọng, gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại quốc tế, đó là hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Nó không những phục vụ cho việc mở rộng, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, mà còn là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Ngân hàng. 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế,đồng thời đưa ra các giải pháo giúp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng nói chung và của ngân hàng agribank nói riêng, đề tài sẽ đưa đến một cái nhìn rõ nét về những tác đông của tự do hóa thương mại tới hoạt động thanh toán quốc tế .Nhiệm vụ của đề tài chính là chỉ ra những cơ hội và thách thức mà tự do hóa thương mại đem đến dựa trên thực trạng, kết quả kinh doanh thanh toán quốc tế của ngân hàng đó trước và sau khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, dấu mốc đánh dấu quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam, và cũng là khi quá trình tự do hóa thương mại có ảnh hưởng rõ nét tới những ngành kinh doanh dịch vụ nói chung và dịch vụ thanh toán quốc tế thuộc dịch vụ tài chính ngân hàng nói riêng 3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Kể từ khi chính thức tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO ngày 07/11/2006 , Việt Nam đã chính thức tham gia vào quá trình tự do hóa thương mại,và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các tác động tích cực cũng như tiêu cực mà quá trình này mang lại. Những hàng rào thuế quan và hạn ngạch của Việt Nam bắt đầu được rỡ bỏ với quy mô lớn,tác động tới nhiều lĩnh vực của xã hội,trong đó có hoạt độngt hanh toán quốc tế cảu các ngân hàng. Để thấy được quá trình này tác động tới dịch vụ thanh toán quốc tế như thế nào, em xin chọn đối tượng nghiên cứu là hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo hình thức tín dụng chứng từ. NỘI DUNG Chương 1. KHUNG LÝ THUYẾT CHO VIỆC PHÂN TÍCH Chương 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TÉChương 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTQT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNN&PTNTVN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY