Hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại công ty TNHH Minh Trí

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế hàng hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu,trong đó có ngành may mặc xuất khẩu Cùng với sự chuyển mình của đất nước trong việc từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực cũng như trên thế giới,công nghệ sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam cũng có những chuyển biến tích cực,kịp thời phù hợp với xu hướng phát triển chung,có thể đáp ứng được những yêu cầu mới của nền kinh tế quốc dân.Cùng với những ngành kinh tế mũi nhọn khác,dệt may Việt Nam đã thực sự là chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới. Tuy có trải qua nhiều thăng trầm do có sự biến đổi của nền kinh tế-chính trị thế giới nhưng ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam đã nhanh chóng tìm được bạn hàng và ngày càng có vị trí vững chắc trên thị trường thế giới.Theo thống kê của Bộ Thương Mại, xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2003 đạt 2,597 tỷ USD,tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai sau dầu thô về kim ngạch xuất khẩu.Với những lợi thế và đặc điểm riêng có như vốn đầu tư không lớn,thời gian thu hồi vốn nhanh,thu hút được nhiều lao động, ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam đã được phát triển trong môi trường hết sức thuận lợi.Tuy nhiên để khai thác triệt để ưu thế của ngành, có thể mở rộng cả trong và ngoài nước,Nhà nước cũng cần phải có những chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho ngành phát triển và bản thân mỗi doanh nghiệp cũng cần nhanh chóng nắm bắt được những yêu cầu của thị trường, tích cực tranh thủ nguồn vốn, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Qua quá trình tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại công ty TNHH Minh Trí, em đã chọn đề tài : “Hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại công ty TNHH Minh Trí” làm đề tài nghiên cứu cho bản thu hoạch thực tập của mình. LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương I 3 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 3 Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 3 I.VAI TRÒ,LỢI THẾ PHÁT TRIỂN HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM 3 1. Lợi thế. 3 2.Vai trò. 4 II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA. 6 1.Điều kiện phát triển. 6 2. Những thuận lợi và khó khăn của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam 15 Chương II 22 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 22 HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 22 I/ VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 22 1.Quá trình hình thành. 22 2.Chức năng, nhiệm vụ. 23 3. Quá trình phát triển. 24 4. Cơ cấu tổ chức của công ty. 25 II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 28 1. Mặt hàng và thị trường xuất khẩu của công ty. 28 2.Vấn đề tổ chức sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty TNHH Minh Trí. 31 III. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 37 1.Những mặt thành công của công ty. 37 2. Những mặt hạn chế cần khắc phục. 39 Chương III 42 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAYTẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 42 I.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010. 42 1.Mục tiêu. 42 2.Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010. 42 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIÊỤ QUẢ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 44 1. Đối với nhà nước. 44 2. Đối với công ty. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY