Hoạt động bảo lãnh ngân hàng

I. Lý luận chung về bảo lãnh ngân hàng 1. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng ã Khái niệm “bảo lãnh”: ã Khái niệm bảo lãnh ngân hàng: 2. Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng II. Nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của từng chủ thể trong bảo lãnh ngân hàng 1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng bảo lãnh 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng được bảo lãnh. 3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh III. Ý nghĩa của việc quy định các quyền, nghĩa vụ bảo lãnh ngân hàng 1. Ý nghĩa của bảo lãnh ngân hàng đối với nền kinh tế 2. Ý nghĩa của việc quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo lãnh ngân hàng. * Đối với bên bảo lãnh * Đối với khách hàng được bảo lãnh (bên được bảo lãnh) * Đối với bên nhận bảo lãnh 3. Ý nghĩa đối với hoạt động quản lý nhà nước: IV. Đánh giá, nhận xét các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong bảo lãnh ngân hàng. 1.Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay. a)Những kết quả đạt được khi áp dụng pháp luật bảo lãnh ngân hàng: b) Những khó khăn còn tồn tại khi áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay. 2.Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở nước ta hiện nay. (21 trang, 8 điểm bài nhóm ngân hàng)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY