Hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em 1.1. Khái niệm, đặc điểm hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em và pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em 1.2. Khái niệm và tiêu chí hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em 1.3. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em Chương 2: thực trạng mua bán phụ nữ, trẻ em và pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở việt nam 2.1. Tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em và hoạt động phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em 2.2 Thực trạng pháp luật về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em Chương 3: phương hướng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở việt nam hiện nay 3.1 Dự báo tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam trong thời gian tới 3.2 Quan điểm hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em 3.3. Phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam hiện nay Kết luận Những công trình của tác giả đã công bố DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY