Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương II: những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp Thương mại 3 I.Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 3 I.1.Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 3 I.2.Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 4 I.3. Các phương thức về tiêu thụ và thủ tục chứng từ về tiêu thụ. 5 1.4. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ: 8 II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12 II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12 II.2.Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 12 Chương II: thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty matexim 32 I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty matexim. 32 I.1-Quá trình hình thành và phát triển: 32 I. 2 Tình hình tài chính của Công ty MATEXIM. 33 I.3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công ty MATEXIM. 33 I.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty MATEXIM. 35 II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty MATEXIM. 41 II.1. Đặc điểm chung về tiêu thụ hàng hoá ở Công ty MATEXIM. 41 II.2. Kế toán tiêu thụ ở công ty MATEXIM. 41 II.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ 51 Chương III:Phương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả ở Công ty MATEXIM 55 I. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty MATEXIM. 55 I.1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty MATEXIM: 55 I.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán và kế toán tiêu thụ hàng hoá - xác định kết quả tiêu thụ. 55 II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàgn hoá và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty MATEXIM. 58 Kết luận 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY