Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cao su Sao Vàng

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, thực hiện đường lối và chính sách đổi mới năng động của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện. Sản xuất công nghiệp không ngừng phát triển và liên tục đạt tăng trưởng khá, đời sống của quảng đại quần chúng nhân dân được cải thiện rõ rệt,cơ cấu kinh tế có bước chuyển đổi tích cực. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá ,hiên đại hoá đất nước ,các hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng cả về quy mô ,số lượng và chất lượng . Không một cơ quan nào , một doanh nghiệp nào lại không chú trọng tới việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của mình. Nền kinh tế nước ta đang bước những bước thận trọng ,chắc chắn từ cơ chế tập trung, quan liêu ,bao cấp sang cơ chế thị trường .Sự thành công của bước chuyển tiếp này phụ thuộc rất nhiều vào các ngành mũi nhọn ,trong đó có ngành Cao su Sao Vàng . Các doanh nghiệp trong ngành có nhiều cơ hội lớn để phát triển nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với khó khăn thử thách . Chính vì vậy các hoạt động của các doanh nghiệp phải thật hợp lý, một trong các hoạt động cơ bản ấy là kế toán phục vụ quản lý kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu vật chất ngày càng tăng của toàn xã hội thì các doanh nghiệp phải làm thế nào tạo ra nhiều sản phẩm nhất, mẫu mã ,chất lượng tốt ,phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.Với vai trò là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất , các doanh nghiệp sản xuất Cao su luôn tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất ,hạ giá thành sản phẩm,nâng cao chất lượng sản phẩm. Một trong các biện pháp để đạt được các mục tiêu trên được các nhà quản lý rất quan tâm đó là kế toán nguyên vật liệu . Do vật liệu là đối tượng lao động , một trong ba yếu tố cấu thành nên thực thể sản phẩm ,chi phí vật liệu, chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của điều này ,điều lệ tổ chức kế toán nhà nước đã khẳng định: “Kế toán vật liệu là công cụ quan trọng để tính toán xây dựng , kiểm tra , bảo vệ vật tư đảm bảo việc chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Qua quá trình thực tập tại phòng TC-KT của Công ty Cao su Sao Vàng,được tiếp xúc với vấn đề này và nhận thấy được ý nghĩa to lớn của kế toán vật liệu ,do đó em đã đi sâu nghiên cứu và quyết định hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “ Hoan thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cao su Sao Vàng”. Nội dung đề tài gồm ba phần chính: Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu. Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cao su Sao Vàng. Phần III: Phướng hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY