Hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V - Coalimex

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN V-COALIMEX 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển 3 1.1. Thông tin chung 3 1.2.Lịch sử hình thành và phát triển 4 2. Chức năng , nhiệm vụ của công ty 5 2.1. Chức năng công ty bao gồm: 5 2.2.Nhiệm cụ của công ty : 6 3. Cơ cấu tổ chức của công ty 6 4.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua 10 5. Khái quát hoạt động xuất nhập khẩu của công ty trong thời gian qua. 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU TẠI V - COALIMEX 27 1.Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V- Coalimex trong thời gian hiện nay. 27 2. Thực trạng hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex thời gian qua. 32 3. Quy trình tổ chức thực hiện hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex 46 4. Những rủi ro gặp phải trong thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex 47 4.1. Rủi ro sai biệt trong bộ chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu 47 4.2. Rủi ro người nhập khẩu thanh toán chậm 49 4.3. Rủi ro tỷ giá 49 4.4. Không có bảo lãnh khi gặp rủi ro 49 5. Đánh giá hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex 50 5.1. Những kết quả đạt được 50 5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 52 5.2.1. Chất lượng hệ thống ngân hàng. 52 5.2.2. Đàm phán để lựa chọn phương thức thanh toán, điều khoản đảm bảo ngoại hối. 52 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU TẠI V-COALIMEX 55 I. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 55 II. Giải pháp để hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex 57 III.Một số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu tại V-Coalimex 67 1. Đối với ngân hàng nhà nước 67 1.1 Hoàn thiện văn bản pháp luật để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán xuất khẩu: 67 1.2. Có chính sách vĩ mô về quản lý, sử dụng, điều phối dự trữ ngoại hối quốc gia. 68 2. Đối với các ngân hàng thương mại 69 2.1. Không ngừng cải tiến chất lượng và mở rộng loại hình dịch vụ 69 2.2. Tiếp tục hạ lãi suất tín dụng 70 3. Đối với Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY