Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp có thể dễ dàng bắt chước nhau về quy trình công nghệ thì nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do đó, mối quan tâm hàng đầu và cũng là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp là làm sao có thể xây dựng được đội ngũ nhân lực cao, đủ sức cạnh tranh đưa doanh nghiệp phát triển đi lên. Muốn vậy, bên cạnh việc đào tạo và giữ chân nhân tài đang có thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác tuyển dụng. Làm sao để tuyển được đúng người, đúng việc, gắn bó với doanh nghiệp với chi phí thấp nhất luôn là bài toán khó với các nhà quản lý. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng đang phát triển nhanh và mạnh với sự tăng lên không ngừng về số lượng các ngân hàng, quy mô các ngân hàng. Trứơc thực trạng đó, công tác tuyển dụng của các ngân hàng thực sự là một vấn đề đáng quan tâm bởi sự cạnh tranh khốc kiệt giữa các ngân hàng. Hơn nữa, nguồn nhân lực trong các ngân hàng là nguồn nhân lực chất lượng cao nên công tác tuyển dụng càng cần được chú ý hơn. Nhận thức sâu sắc thực trạng trên, trong quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, em đã tiến hành đi sâu nghiên cứu công tác tuyển dụng tại ngân hàng và đi tới hoàn thành đề tài :" Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam" Mục đích của đề tài: đề tài trình bày cơ sở lý luận của tuyển dụng nguồn nhân lực và phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank, từ đó dựa trên có sở lý luận áp dụng vào thực tiễn để đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Techcombank. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank Phạm vi nghiên cứu là công tác tuyển dụng ở Techcombank trong 3 năm qua. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu, phân tích và tổng hợp số liệu từ các nguồn. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn Kết cấu đề tài gồm 3 phần: Chương 1: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.Khái niệm, tầm quan trọng và các yêu cầu của tuyển dụng 3 1.1 Tuyển dụng 3 1.2 Tuyển mộ 3 1.3 Tuyển chọn 4 1.4 Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 4 1.5 Các yêu cầu với công tác tuyển dụng 5 2. Tuyển mộ 5 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động tuyển mộ 5 2.1.1 Nhóm yếu tố thuộc bản thân tổ chức 5 2.1.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 7 2.2 Nguồn và phương pháp tuyển mộ 9 2.2.1 Nguồn tuyển mộ 9 2.2.2 Phương pháp tuyển mộ 12 3. Tuyển chọn 12 3.1 Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ 13 3.2 Nghiên cứu và sơ loại hồ sơ 13 3.3 Trắc nghiệm tuyển chọn 13 3.4 Phỏng vấn tuyển chọn 14 3.5 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 15 3.6 Thẩm tra thông tin 15 3.7 Kiểm tra đánh giá sức khoẻ 15 3.8 Tổ chức tham quan công việc và cho thử việc 16 3.9 Ra quyết định tuyển dụng 16 4. Sơ lược tình hình tuyển dụng nhân sự chất lượng cao trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tài chính hiện nay. 16 5. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng và sự cần thiết phải hoàn thiên công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức 17 5.1 Các tiêu thức đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng 17 5.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK 19 1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 19 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 19 1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng Techcombank 22 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 22 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 24 1.3 Kết quả sản suất kinh doanh trong những năm gần đây 24 1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực của Techcombank 25 2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàngTechcombank 28 2.1 Quan điểm và chính sách tuyển dụng tại Techcombank 28 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng tại Techcombank 28 2.2.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng 28 2.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường 30 2.3 Phân tích thực trang nguồn và phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng 30 2.3.1 Phân tích thực trạng nguồn 30 2.3.2 Phân tích thực trạng phương pháp tuyển mộ của Ngân hàng 32 2.4 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng của Ngân hàng trong những năm gần đây 33 2.4.1 Quy trình tuyển dụng tại Techcombank 33 2.4.2 Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển dụng tại Techcombank 41 2.4.3 Phân tích kết quả công tác tuyển dụng tại Techcombank trong những năm gần đây 43 2.4.4 Một số nhận xét, đánh giá về công tác tuyển dụng tại Techcombank 46 2.4.4.2 Một số nhận xét 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM- TECHCOMBANK 51 1. Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới 51 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 52 2.1 Kiến nghị đối với ngành ngân hàng và ngành giáo dục 53 2.2 Một số kiến nghị đối với ngân hàng Techcombank 53 2.2.1. Thay đổi nhận thức của lãnh đạo ngân hàng với công tác tuyển dụng từ đó thay đổi tiêu chuẩn tuyển dụng 53 2.2.2 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch tuyển dụng cho từng năm 54 2.2.3 Tăng cường đội ngũ làm công tác tuyển dụng 56 2.2.4 Xây dựng và hoàn thiện các bản phân tích mô tả công việc 57 2.2.5 Hoàn thiện công tác quảng cáo tuyển dụng và thu nhận hồ sơ 60 2.2.6 Hoàn thiện công tác thi tuyển và phỏng vấn 61 2.2.7 Tiến hành đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng 63 2.2.8 Tiến hành thẩm tra thông tin ứng viên 65 2.2.9 Một số giải pháp khác 65 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY