Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty Đầu tư xây dựng giao thông vận tải

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với việc gia nhập là thành viên thứ 150 của WTO vừa qua, đất nước Việt Nam ta hiện nay đã và đang chứng tỏ vai trò là một thành viên mới tích cực, có triển vọng phát triển cao trong khu vực và trên thế giới. Để có được điều đó cần có sự nỗ lực cố gắng hết sức mình của toàn thể tất cả các ngành, các địa phương trên cả nước. Trong đó, Hà Nội với vai trò là vị trí trung tâm, càng phải chứng tỏ mình là chiếc đầu tàu, là nhạc trưởng định hướng cho mọi tỉnh thành phố khác phát triển đi lên. Để làm nền cho sự đi lên đó, Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung cần phải có một cơ sở vật chất, hạ tầng thật tốt để từ đó phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước nâng cao mức sống của người dân. Công ty Đầu tư xây dựng giao thông vận tải là một đơn vị xây dựng của thành phố Hà Nội. Trong thời gian từ khi thành lập tới nay, công ty luôn hướng mình vận động vì các mục tiêu tốt đẹp ấy. Là một sinh viên của bộ môn Kinh tế Đầu tư trường ĐH KTQD, trong thời gian thực tập tại công ty, em đã tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty nói chung, và hoạt động lập dự án tại công ty nói riêng. Việc tìm hiểu này đã làm em nhận thức rõ hơn vai trò to lớn của công tác lập dự án đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Đây là hoạt động căn bản đem lại lợi nhuận cho công ty, đồng thời là yếu tố quyết định để cho ra đời một công trình đẹp, chất lượng và hiệu quả. Sau một thời gian tham gia thực tập, được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty Đầu tư xây dựng giao thông vận tải” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Chuyên đề của em gồm các phần sau: Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại công ty Đầu tư và xây dựng giao thông vận tải Chương II: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tác lập dự án tại công ty Đầu tư và xây dựng giao thông vận tải MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 3 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 3 1. Giới thiệu về công ty Đầu tư xây dựng giao thông vận tải3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3 1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 3 1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 5 1.4. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 8 2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty. 9 2.1. Kết quả hoạt động đầu tư của công ty. 9 2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty. 14 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY15 1. Quy trình lập dự án. 15 2. Phương pháp lập dự án. 17 2.1. Phương pháp dự báo. 17 2.2. Phương pháp phân tích, đánh giá. 19 3. Các nội dung phân tích trong quá trình lập dự án. 22 3.1.Nghiên cứu thị trường. 22 3.2. Sự cần thiết đầu tư. 22 3.3. Phân tích kỹ thuật23 3.4. Phân tích tài chính. 28 3.5. Phân tích kinh tế xã hội của một dự án. 30 4. Công tác tổ chức lập dự án tại công ty. 31 4.1. Lập nhóm soạn thảo_ Ban quản lý dự án. 31 4.2. Lập quy trình và lịch trình soạn thảo dự án. 32 5. Ví dụ về một dự án cụ thể_ Dự án “Nhà lưu trú cán bộ công nhân viên công ty thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội”. 34 5.1. Nghiên cứu thị trường. 34 5.2. Sự cần thiết phải đầu tư. 35 5.3. Nội dung phân tích kỹ thuật38 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY53 1. Các thành tựu đạt được. 53 1.1. Về quy trình lập dự án tại công ty:53 1.2. Về phương pháp lập dự án:53 1.3. Về nội dung lập:54 1.4. Về công tác tổ chức lập dự án:54 2. Các tồn tại và nguyên nhân. 57 2.1.Tồn tại57 2.2. Nguyên nhân. 59 CHƯƠNG II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI. 61 I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 61 II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY64 1. Một số giải pháp chung. 64 1.1. Đầu tư nguồn nhân lực. 64 1.2. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ công tác lập dự án. 66 1.3. Đầu tư nâng cao công tác quản lý, kiểm tra quá trình lập dự án. 67 2. Một số giải pháp cụ thể cho từng khâu, từng nội dung của lập dự án. 68 2.1.Hoàn thiện công tác tổ chức lập dự án. 68 2.2. Hoàn thiện quy trình lập dự án. 69 2.3. Hoàn thiện khâu phân tích thị trường. 70 2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích kỹ thuật70 2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính. 72 2.6. Hoàn thiện khâu phân tích kinh tế xã hội74 3. Kiến nghị74 KẾT LUẬN76 TÀI LIỆU THAM KHẢO77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY