Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Trên cơ sở xác định đặc điểm hoạt động đầu tư của các DNBH phi nhân thọ để từ đó có thể thấy rõ được đặc điểm hoạt động đầu tư của các DN này. Như vậy, luận án đã khái quát được cơ sở lý luận về DNBH phi nhân thọ, đặc điểm hoạt động cũng như đặc điểm và vai trò của hoạt động đầu tư của các DNBH phi nhân thọ. Xuất phát từ mục tiêu của đề tài nghiên cứu, luận án đã khái quát rõ nét khái niệm hiệu quả hoạtđộng đầu tư của các DNBH phi nhân thọ và xác định tiêu chí đánh giá rõ ràng phù hợp với đặc thù của ngành kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như tỷ suất sinh lời của hoạt động đầu tư đảm bảo khả năng thanh toán tổn thất lớn, rủi ro danh mục đầu tư thông qua hệ số bêta đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh, tỷ lệ đầu tư ngắn hạn đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY