Hành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nước

1.Nền hành chính là gì ? Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . 2.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chính quyền các cấp, không kể các tổ chức NN nhưng không nằm trong các cơ quan quỳen lực như DN và đơn vị sự nghiệp . Cơ quan q lực trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp không thuộc hệ thống hành chính nhưng trong cơ chế vân hành cũng có công tác hành chính . 3. Các cơ quan hành chính NN thực thi quyền hành pháp, không có quyền LP và TP. Tuy nhiên, nó góp phần quan trọng vào quá trình LP và TP : + Về lập pháp : Cơ quan hành chính, trực tiếp là CP đảm nhận phần lớn việc xây dựng luật trình QH, dự thảo Pháp lệnh trình UBTV QH thẻo luận, thông qua . Khi luật và PJ được ban hành, CP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó có việc ban hành các văn bản pháp quy để cụ thể hoá và hướng dẫn thi hành . + Về tư pháp : Đảm nhận khâu điều tra khởi tố những trường hợp vi phạm PL, p lệnh, tạo cơ sở cho việc xét xử và đảm bảo việc thi hành án sau xét xử > cơ quan HC còn có thẩm quyền xử phạt vi phạm HC, phạt vi cảnh đối với những hành vi vi phạm PL chưa đến mức truy tố và xét xử các khiếu kiện của công dân đ với các QĐ hành chính -Nền hành chính NN bao gồm các yếu tố cấu thành : + Hệ thống thể chế q lý XH theo PL, bao gồm HP, luật, P lệnh và các văn bản pháp quy của cơ quan HC . + Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp các ngành tè C phủ TW đến chính quyền cơ sở . + Đội ngũ CB,CC hành chính bao gồm những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính công quyền . + Nguồn tài chính NN để đảm bảo thực thi công vụ của bộ máy và thực hiện các mục tiêu, n vụ của NN . Các yếu tố trên có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau . Để hoàn thiện nền hành chính NN phải cải cách đồng bộ cả 4 yếu tố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY