Giới thiệu một số kết quả về bài toán điều khiển H1 cho hệ không ôtônôm không có trễ và có trễ với giả thiết điều khiển được

Mục lục Một số kí hiệu sử dụng trong luận văn 4 Lời nói đầu 5 Chương 1: Cơ sở toán học 8 1.1. Phương trình vi phân chậm . 8 1.2. Bài toán điều khiển được 11 1.3. Bài toán ổn định hoá 15 1.4. Bài toán điều khiển H1 17 1.5. Một số bổ đề bổ trợ 18 Chương 2: Giới thiệu một số kết quả về bài toán điều khiển H1 cho hệ không ôtônôm không có trễ và có trễ với giả thiết điều khiển được 20 2.1. Tính điều khiển được và điều khiển H1 cho hệ tuyến tính liên tục không ôtônôm . 20 2.2. Mối liên hệ giữa điều khiển H1 và tính điều khiển được của hệ tuyến tính liên tục không ôtônôm . 24 2.3. Bài toán ổn định trong L2 và điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ 31 Chương 3: Bài toán điều khiển H1 cho một lớp hệ phương trình vi phân không ôtônôm 40 3.1. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ hằng 41 3.2. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ biến thiên 46 3.3. Điều khiển H1 bền vững cho hệ tuyến tính không ôtônôm có trễ hỗn hợp . 53 Kết luận 62 Tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY